Objectius de la titulació

El Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes atorga una formació multidisciplinar amb coneixements d’alt nivell en els camps de la operació, manteniment i gestió de les instal·lacions energètiques i els sistemes associats als vaixells, així com en el disseny, redisseny i la construcció d’aquestes instal·lacions i sistemes. Els titulats seran professionals d’alt nivell capaços de treballar tant en vaixells, com en altres sistemes marins com són els relacionats amb les industries offshore, ja siguin d’extracció o de generació energètica. La formació obtinguda permet tant el treball en industries marines com en industries terrestres.

A més, el Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes és un requisit indispensable per avançar en la carrera professional de la Marina Mercant i aconseguir el títol professional de Cap de Màquines.

Específicament, els objectius formatius es poden dividir en cinc apartats:

  • Optimització de la operació, reparació, disseny, redisseny i manteniment del vaixell, incloent les seves instal·lacions energètiques i propulsores.
  • Gestió del manteniment i explotació del vaixell.
  • Projectes de reparacions, inspeccions, modificacions i construcció de tot tipus de vaixells i plataformes offshore.
  • Optimització en les operacions de conducció, reparació, manteniment, disseny i redisseny d’instal·lacions terrestres en tots els àmbits industrials.
  • Auditoria d’instal·lacions energètiques.
Go to top