Objectius de la Titulació

El Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim atorga una formació multidisciplinar amb coneixements d’alt nivell en els camps de la navegació i la gestió operativa del transport i comerç marítim. El principal objectiu formatiu és capacitar als titulats per al correcte exercici de la professió de capità de la marina mercant, pel que caldrà adquirir competències específiques en el camp de la navegació, el comportament del vaixell a la mar, la planificació del viatge i rutes a seguir, i la logística portuària. A més, per al correcte exercici de la professió, també caldrà adquirir capacitats directives, de gestió, de comandament i de lideratge. A més dels objectius formatius, cal indicar que el títol del màster és requisit indispensable per obtenir el títol professional de Capità de la Marina Mercant. A més, els titulats s’hauran de capacitar per treballar, interactuar i incidir en l’entorn econòmic marítim i portuari. En aquest sentit, el màster aportarà coneixements sobre el dret, l’administració i la gestió marítima; així com també formarà en la logística marítima i portuària, el comerç de mercaderies, el rol de les empreses consignatàries i transitàries, etc.

Go to top