Objectius de la Titulació ESTN

L’Enginyeria Naval té un ampli horitzó de futur que requerirà disposar d’importants recursos tant de capital com humans. Els enginyers navals han de ser professionals dotats d’una formació bàsica i capacitació multidisciplinar. Això obliga a dissenyar plans d’estudi que sense perdre una sòlida formació bàsica permetin obtenir els coneixements específics que formin enginyers navals capaços de satisfer les necessitats que la indústria demandi.

L’objectiu d’aquest grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval és formar professionals amb capacitat per a la redacció, firma i desenvolupament de projectes a l’àmbit de l’enginyeria naval i oceànica que formin part de les activitats de construcció, muntatge, transformació, explotació, manteniment, reparació, o desballestament de bucs, embarcacions i artefactes marins, així com les de fabricació, instal·lació, muntatge o explotació dels equipaments i sistemes navals i oceànics.

Per a l’especialitat en Propulsió i Serveis del Vaixell, apart dels coneixements de formació bàsica i els comuns a la rama naval, s’adquireixen els coneixements específics descrits a l’apartat 5 de l’ordre ministerial BOE CIN/350/2009 que regula la professió d’enginyer tècnic naval:

§  Coneixement dels materials específics per a màquines, equipaments i sistemes navals i dels criteris per a la seva selecció.

§  Coneixement dels motors dièsel marins, turbines de gas i plantes de vapor.

§  Coneixement dels equipaments i sistemes auxiliars navals.

§  Coneixement de les màquines elèctriques i dels sistemes elèctrics navals.

§  Capacitat per a projectar sistemes hidràulics i neumàtics.

§  Coneixement dels mètodes de projecte dels sistemes de propulsió naval.

§  Coneixement dels mètodes de projecte dels sistemes auxiliars dels vaixells i artefactes.

§  Coneixement dels processos de fabricació mecànica.

§  Coneixement dels processos de muntatge a bord de màquines, equipaments i sistemes.

§  Coneixement dels fonaments del tràfic marítim per a la seva aplicació a la selecció i muntatge dels medis de càrrega i descàrrega del vaixell.

Go to top