Pla d'estudis GESTN

Pla d'estudis desenvolupat d'acord a la normativa: Ordre CIN / 350/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic naval. (+ info )

Programa de les assignatures

Programa de las asignaturas (castellano)

PROGRAMA DE LES ASSIGNATURES

Primer quadrimestre

En total cal cursar 18 ECTS d'assignatures optatives.  Es poden cursar a partir de Q3.

Vuitè quadrimestre

Assignatures optatives

En total cal cursar 18 ECTS d'assignatures optatives.  Es poden cursar a partir de Q3.

Obligatòria                          Optativa                            Projecte             

Go to top