Pla d'estudis ESTN

Pla d'estudis desenvolupat d'acord a la normativa: Ordre CIN / 350/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic naval. (+ info )

Programa de les assignatures

Programa de las asignaturas (castellano)

PROGRAMA DE LES ASSIGNATURES

Primer quadrimestre

Vuitè quadrimestre

  • Treball de Fi de Grau 24 ECTS

Obligatòria

Optativa   

Projecte   

Go to top