Pla d’estudis

Pla d'estudis desenvolupat d'acord a la normativa: Ordre CIN / 354/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'Enginyer Naval i Oceànic (+info)

El pla d’estudis del Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica es divideix en un bloc obligatori comú per a tots els estudiants, un bloc obligatori d’especialitat, un bloc optatiu i un treball final de màster. El màster ofereix dues especialitats:

  • Disseny d’embarcacions esportives i d’esbarjo
  • Energies oceàniques.

A continuació es descriuen cada un dels blocs:

Bloc obligatori comú: El bloc obligatori comú s’ofereix els tres primers quadrimestres del màster i té una càrrega acadèmica de 65 ECTS. En aquest l’estudiant adquirirà la major part de les competències específiques definides per l’odre ministerial per poder exercir la professió d’Enginyer Naval i Oceànic.

Bloc obligatori d’especialitat: Els estudiants han d’optar per una de les dues especialitats que s’ofereixen amb el màster. Cada especialitat te una càrrega acadèmica de 25 ECTS distribuïts entre el segon i el tercer quadrimestre.

Bloc optatiu: Els estudiants han de cursar 15 ECTS optatius. La Facultat de Nàutica oferirà un conjunt d’assignatures com a optatives, entre aquestes es trobaran les assignatures de l’especialitat no cursada per l’estudiant. Totes les assignatures optatives es concentren al quart quadrimestre, junt amb el Treball final de Màster. Això permetrà a l’estudiant que ho vulgui fer aquest darrer quadrimestre en un programa de mobilitat, completant la seva formació amb assignatures optatives d’una altra universitat.

Treball final de màster: Per finalitzar el màster els estudiants hauran de realitzar un TFM amb una càrrega acadèmica de 15 ECTS.

icona pdf Pla d'estudis del Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica

PROGRAMA DE LES ASSIGNATURES

Especialitat en Disseny d'embacacions esportives i d'esbarjo Especialitat en Energies oceàniques

Obligatòria

Optativa   

Projecte   

Bloc d'assignatures obligatòries
Bloc d'assignatures obligatòries de l'especialitat en "Disseny d'Embacacions Esportives i d'Esbarjo"
Bloc d'assignatures obligatòries especialitat en "Energies Oceàniques"
Bloc optatiu
Treball fi de màster

Go to top