Pla d’estudis

Pla d'estudis desenvolupat d 'acord a l'Ordre CIN / 354/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer/a Naval i Oceànic/a (+ info)
 
El pla d'estudis del Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica es divideix en un bloc obligatori comú per a tots els estudiants, un bloc obligatori d'especialitats, un bloc d'optatives i un treball final de màster. El màster ofereix dues especialitats:
  • Disseny de Iots i d'Embarcacions d'Esbarjo
  • Energies oceàniques.

A continuació es descriuen cadascun dels blocs:

Bloc obligatori comú: El bloc obligatori comú inclou els tres primers quadrimestres del màster i té una càrrega acadèmica de 65 ECTS. En aquest bloc, l'estudiant adquirirà la major part de les competències específiques definides per l'ordre ministerial per poder exercitar la professió d'Enginyer/a Naval i Oceànic/a.

Bloc obligatori d'especialitat: L'estudiant ha d'optar per una de les dues especialitats del màster. Cada especialitat té una càrrega acadèmica de 25 ECTS distribuïts entre el segon i el tercer quadrimestres. Els estudiants que així ho desitgin tenen la opció de cursar les dues especialitats del màster.

Bloc d'optatives: L'estudiant ha de cursar 15 ECTS optatius a escollir entre un conjunt d'assignatures optatives. Per a cada especialitat es consideren com a optatives les assignatures obligatòries de l'altra especialitat.  També hi ha un conjunt d'assignatures optatives que no són obligatòries a cap especialitat i tenen un caire més transnversal. Totes les assignatures optatives es concentren en el quart quadrimestre, juntament amb el Treball Final de Màster. Això permet que l'estudiant que vulgui participar en un programa de mobilitat pugui complementar la seva formació amb optatives d'una altra Universitat.

Treball Final de Màster: Per acabar el màster l'estudiant ha de realitzar un Treball Final de Màster amb una càrrega acadèmica de 15 ECTS.

 

icono pdf Pla d'estudis del Máster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica

PROGRAMA DE LES ASSIGNATURES

Especialitat en Diseny de Iots i d'Embarcacions d'Esbarjo Especialitat en Energies Oceàniques

obligatòria

optativa   

projecte   

Go to top