El Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes proporciona els coneixements i les competències per dissenyar, operar, mantenir, planificar i gestionar instal·lacions marines des d’una perspectiva interdisciplinària que aborda els aspectes de seguretat, mediambiental i econòmica de l’enginyeria marina.

Quadre resum de la titulació:

Durada dels estudis Un curs i mig
Crèdits ECTS 90
Tipus de docència Semipresencial
Idiomes Català, Castellà i Anglès
Número de places 20
Habilita per professió regulada Cap de Màquines de la Marina Mercant
Organització Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Universitat coordinadora Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Lloc d'impartició Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Preu 41,17 €/crèdit per tots els estudiants, excepte per als estudiants estrangers no residents, que no siguin
nacionals d'estats membres de la UE, serà d'1,5 vegades
el preu del crèdit (curs 18/19)
Beques i ajuts per a màsters universitaris
Contacte Coordinador del màster: Ignacio Echevarrieta: iechevarrieta@cen.upc.edu
Cap d'estudis FNB:  cap.estudis@fnb.upc.edu
 

Programa de les assignatures 

Informació Màsters Universitaris UPC
Go to top