Requisits d'assignatures

Codi Unitat docent (B) Tipus Codi Unitat docent (A)
280613 ANGLÈS TÈCNIC PER A LA NAVEGACIÓ Prerequisit 280608 ANGLÈS TÈCNIC MARÍTIM
280681 GESTIÓ I PLANIFICACIÓ PORTUÀRIA DEL TRANSPORT Prerequisit 280622 REGLAMENTACIÓ, EXPLOTACIÓ DEL VAIXELL I LOGÍSTICA
280692 INSPECCIÓ TÈCNICA D'EMBARCACIONS D'ESBARJO Prerequisit 280614 CONSTRUCCIÓ NAVAL
280680 LEGISLACIÓ, REGLAMENTACIÓ I ECONOMIA MARÍTIMA Prerequisit 280622 REGLAMENTACIÓ, EXPLOTACIÓ DEL VAIXELL I LOGÍSTICA
280678 NEGOCI MARÍTIM INTERNACIONAL Prerequisit 280622 REGLAMENTACIÓ, EXPLOTACIÓ DEL VAIXELL I LOGÍSTICA
280679 SUBJECTES I DOCUMENTACIÓ DE LA CADENA LOGÍSTICA DEL TRANSPORT Prerequisit 280622 REGLAMENTACIÓ, EXPLOTACIÓ DEL VAIXELL I LOGÍSTICA
280619 TEORIA DEL VAIXELL I CONSTRUCCIÓ NAVAL Prerequisit 280615 TEORIA DEL VAIXELL
280682 TRANSPORT MARÍTIM DE CURTA DISTÀNCIA Prerequisit 280621 PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ I SOSTENIBILITAT

NOTA:

“A Prerequisit de B”: Per matricular-se de la unitat B cal haver superat la unitat A

“A Corequisit de B”: Per matricular-se de la unitat B cal haver superat o estar matriculat de la unitat A

“A Precorequisit de B”: Per matricular-se de la unitat B cal haver matriculat anteriorment la unitat A. En cas que s’hagi superat la unitat A podrá matricular-se de B sense problemas. Si ha suspès la unitat A es controlarà com “A és corequisit de B”. Per tant, la primera vegada que es matricula de A, aquesta actua com a Prerequisit de B (no pot matricular de B) i les següents matrícules A actua com a Corequisit de B.

Quan parlem de superat també incloem els compensables, és a dir, notes entre 4 i 4,9.

Go to top