Sortides professionals

Els titulats del Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes adquireixen competències que els permeten la operació, manteniment i gestió de les instal·lacions energètiques i els sistemes associats als vaixells i altres sistemes marins, així com el disseny, redisseny, optimització i construcció d’aquests sistemes i instal·lacions. Aquests coneixements no sols son aplicables als sistemes marins sinó que fàcilment poden ser extrapolats a altres instal·lacions que es troben en industries a terra. Els titulats tenen, doncs, un ampli ventall de sortides laborals.

L’empenta que està agafant darrerament el transport marítim, junt amb l’aparició de noves tecnologies offshore permet pronosticar que en un futur proper el nombre d’oportunitats laborals augmenti per als titulats del màster. Alguns dels àmbits que estan en desenvolupament on els titulats poden jugar un paper important son: nous sistemes de propulsió de vaixells, noves tecnologies de captació energètica als vaixells, energies offshore, plataformes offshore de nova generació, optimització d’instal·lacions industrials, etc.

La possibilitat d’incidir en tots els camps esmentats, tant els que existeixen actualment com els que aniran apareixent en el futur, fan dels titulats en el Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes uns professionals altament qualificats d’alt valor per a la societat, gracies a seva capacitat per millorar els processos i sistemes en els que treballin, així com per intervenir en el desenvolupament de noves tecnologies.

Per donar una major concreció en les sortides professionals del màster, s'inclou a continuació un ventall de les possibilitats laborals que ofereix aquest màster. Sense pretendre ser completament exhaustiu, les principals són les relacionades amb empreses dedicades a:

 • Operació i manteniment de vaixells i plataformes marines.
 • El manteniment de qualsevol tipus de processos tècnics.
 • L'elaboració de projectes tècnics.
 • L'elaboració d'amidaments, taxacions, valoracions, peritatges, estudis i informes dins l'àmbit e l'Enginyeria Marina.
 • Reparació i construcció de vaixells, plataformes, plantes i sistemes marins.
 • La direcció d'obra de plantes industrials.
 • Sistemes mecànics tant estàtics (estructures) com dinàmics (màquines), sistemes hidràulics i energètics.
 • La gestió energètica i mediambiental.
 • Producció de gran varietat de productes industrials.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Companyies de classificació i d'assegurament de la qualitat.
 • Investigació marina.
 • Prospecció i explotació de recursos marins.
Go to top