Sortides professionals

L’enginyeria Naval i Oceànica es pot definir com el conjunt de tècniques i tecnologies que permeten la utilització i explotació integral de mars i oceans, així com la seva conservació i el manteniment del seu ecosistema. Aquesta definició engloba molts camps professionals i àmbits de treball com poden ser:

 • Projecte i construcció de vaixells.
 • Atenció al món de l’oci en les seves demandes de marina esportiva i complexos esportius flotants
 • Disseny i construcció de complexos industrials i artefactes, flotants i submarins.
 • Mineria submarina.
 • Sistemes submarins de distribució, procés i comunicacions.
 • Robòtica submarina.
 • Pesca i piscicultura marines
 • Enginyeria de costes
 • Aprofitament energètic de vents, onades, corrents, gradients tèrmics, gradients salins, etc.
 • Plantes marines de producció energètica

Algunes de les sortides professionals que tenen els enginyers navals i oceànics es troba al següent ventall d’activitats industrials:

 • Drassanes i construccions oceàniques
 • Companyies Navilieres
 • Societats de Classificació
 • Cossos funcionarials d’enginyers navals i oceànics (per exemple, inspectors)
 • Cossos funcionarials de l’administració
 • Industries auxiliars navals
 • Industries de sistemes de propulsió navlas
 • Consultors d’organització empresarial i de qualitat
 • Oficines tècniques de disseny i enginyeria
 • Empreses d’explotació i operació de vaixells
 • Pesca
 • Operacions portuàries
 • Grans transport i assemblatge de grans estructures
 • Explotació de recursos marins renovables i no renovables
 • Oci i turisme relacionat amb la mar
 • Nàutica esportiva
 • Universitats i centres de recerca

En aquestes, els enginyers navals i oceànics podran ocupar, entre d’altres, els següents llocs laborals:

 • Tècnics propis de l’enginyeria: disseny, producció, anàlisis de processos, organització i control de qualitat.
 • Inspectors, tant de l’administració com de les societats de classificació o entitats col•laboradores
 • Executius, de direcció i gestió
 • Gestió comercial, tant en venda com en aprovisionament
 • Docència
 • Recerca, tant en organismes públics com a la indústria
Go to top