Sortides Professionals ESTN

 

El Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer/a Tècnic/a Naval amb l'especialitat en Propulsió i Serveis del Vaixell, tal com estableix l'Ordre Ministerial CIN/350/2009, de 9 de febrer. Es tracta d'un títol de grau oficial amb orientació professional i amb les competències que s'estableixen en la citada Ordre Ministerial.

Aquest títol de grau té una marcada orientació professional, amb l'objectiu de garantir la formació adequada en les activitats tecnològiques lligades a l'àmbit de l'enginyeria naval principalment, sobre els següents camps:

§  Vaixells i embarcacions de tot tipus

§  Plataformes i artefactes flotants i fixos, com són:

ü  Dics flotants

ü  Estructures per a l’exploració i aprofitament de recursos marins

ü  Estructures marines per a la generació d'energia renovable

§  Vivers marins i sistemes de pesca

§  Indústries marítimes

 

En particular, el graduat/ada en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval exerceix activitats relacionades amb el projecte bàsic, entre elles:

§  Projecte de cambra de màquines i planta propulsora: incloent selecció adequada de maquinària, motors dièsel, turbines de gas i vapor, motors i generadors elèctrics, etc.

§  Projecte de sistemes mecànics, elèctrics, de fluids i de control de vaixells.

§  Processos per a la construcció dels diferents sistemes, la seva reparació, manteniment i conversió.

§  Inspecció de treballs en el seu àmbit.

 

Habitualment, el graduat/ada en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval desenvolupa la seva activitat professional en:

§  Indústries de construcció, reparació i manteniment de vaixells

§  Oficines tècniques navals

§  Administracions marítimes

§  Empreses navilieres

§  Societats de classificació

§  Organismes de certificació de qualitat

§  Exercici lliure de la professió (projectes, peritatges, assessorament, etc.)

§    Universitats (docència i recerca)

Go to top