Competències STCW (GTM-ETO)

Conveni i codi de formació

Normes de formació, titulació i guàrdia per a la gent de mar (STCW - Manila 2010)

 

Secció A-III/1

Requisits mínims aplicables a la titulació dels oficials encarregats de la guàrdia en una cambra de màquines amb dotació permanent o designada per prestar servei en una sala de màquines sense dotació permanent..

La següent taula mostra la correspondència entre les competències i CCS (coneixements, comprensió i suficiència) del Quadre A-III/1 amb les assignatures del Grau en Tecnologies Marines (GTM)

Taula Competències i CCS  A-III/1  ⇔  Assignatures GTM   Adobe icon

 

Secció A-III/6

Requisits mínims aplicables a la titulació d'oficial electrotècnic.

La següent taula mostra la correspondència entre les competències i CCS (coneixements, comprensió i suficiència) del Quadre A-III/6 amb les assignatures del Grau en Tecnologies Marines (GTM) - Menció en Electrotècnia Marina (ETO)

Taula Competències i CCS  A-III/6  ⇔  Assignatures GTM + Menció ETO   Adobe icon

Go to top