Professió regulada

Professió Regulada

Les titulacions professionals de la Marina Mercant estan regulades a Espanya pel Reial Decret 269/2022, de 12 d'abril.  En concret, estableix els requisits i atribucions del Pilot de Primera Classe de la Marina Mercant (Article 13) i els requisits i atribucions del Pilot de Segona Classe de la Marina Mercant (Article 14).

 

Certificats d'especialitat

Per a un llistat dels diferents certificats d'especialitat i els requisits per a obtenir-los i tramitar-los consultat el següent document:

Estudis nàutics i titulacions professionals

 

Fluxgrama de les titulacions professionals de màquines

Go to top