Professió regulada

Professió Regulada

Les titulacions professionals de la Marina Mercant estan regulades a Espanya pel Reial Decret 269/2022, de 12 d'abril.  En concret, estableix els requisits i atribucions de l'Oficial de Màquines de Primera Classe de la Marina Mercant (Article 19), els requisits i atribucions de l'Oficial de Màquines de Segona Classe de la Marina Mercant (Article 20) i els requisits i atribucions de l'Oficial Electrotècnic de la Marina Mercant (Article 21).

 

Certificats d'especialitat

Per a un llistat dels diferents certificats d'especialitat i els requisits per a obtenir-los i tramitar-los consultat el següent document:

Estudis nàutics i titulacions professionals

 

Fluxgrama de les titulacions professionals de màquines

Go to top