Quadre resum

Títol Graduat o Graduada en Nàutica i Transport Marítim
Professión regulada
  • Pilot de la marina mercant *.
  • Capità/ana de la marina mercant * (cursant el màster universitari en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim).

* Un cop finalitzat el període d'embarcament requerit i haver complert els requisits que estableix la Marina Mercant Nova pàgina.

Durada 4 anys
Càrrega lectiva 240 crèdits (inclòs el Treball de Fi de Grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència Presencial
Idiomes Català / Castellà
Nota de tall PAU Curs 23/24: 7,885
Nº Places 50
Horaris/torns Matí / Tarda
Preus 18,46 (Curs 2023/24)
Vine'ns a veure  Jornades de Portes Obertes
Lloc d'impartició Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Informació Pla d'estudis Indicadors de la titulació Informació i taules de reconeixement

Programa de les assignatures

Contacte
 

Coordinador/a: coordinador.gntm@fnb.upc.edu

Cap d'estudis FNB: cap.estudis@fnb.upc.edu

Go to top