MATRÍCULA MÀSTERS (NOUS)

ESTUDIANTAT MÀSTERS - ESTUDIANTAT NOU ACCÈS

1 - Formalitza la preinscripció per l'admissió estudis UPC

Consulta l'oferta formativa de Màsters a la FNB

Has de fer la preincripció als màsters mitjançant aquesta aplicació: Accedeix a admissió estudis UPC

Un cop realitzada la preinscripció i abonades les taxes de preinscripció, la Comissió analitzarà les sol·licituds i publicarem els llistats d'admesos en les següents dates:

  • 22 d'abril de 2022
  • 15 de juny de 2022
  • 15 de juliol de 2022

Guia del procediment de Preinscripció màsters UPC

Consulta els terminis de preinscripció als màsters al calendari de tràmits

Recorda que a partir del curs 22/23 els estudiants de la UPC poden iniciar els estudis de màster tenint pendent 9 ECTS+TFG. Estudiants de fora de la UPC que no estiguin titulats: no es poden matricular fins que no estiguin titulats (en aquests casos, la data màxima de matrícula: 31/10/2022).

2 - Espera a rebre el missatge sobre la Resolució d'admissió al Màster

Des de la Comissió et faran arribar un missatge confirmant o denegant l'admissió al màster i informant-te dels complements de formació, si s'escau.

3 - Accepta la plaça assignada

Un cop rebis la notificació d'admissió cal que ACCEPTIS la sol.licitud a l'aplicació de preinscripció per poder finalitzar el procés de preinscripció. Si finalment decideixes no cursar el màster, has de rebutjar l'admissió.

4 - Realitza l'avançament de matrícula

Per garantir la teva plaça has de fer efectiu el pagament de 300€ d'acord amb les instruccions indicades en l'imprès que rebràs per correu electrònic. Aquesta quantitat es descomptarà del total de la matrícula una cop formalitzada, però, si finalment no es formalitza, no es retornarà aquest import llevat que el màster no s'imparteixi.

6 - Accedeix a l'e-Secretaria

eSecretaria és la plataforma virtual que et permet accedir al teu expedient acadèmic i a qualsevol tràmit.

L'estudiantat no UPC rebrà un mail amb les credencials per poder activar el compte a l'e-Secretaria.

A partir del moment en què rebis el missatge de la UPC, pots iniciar el procés d’activació del teu compte a la UPC.

ACTIVA EL TEU COMPTE

Una vegada activat el compte, ja podràs accedir a la teva e-Secretaria  que és la plataforma virtual amb la qual accediràs al teu expedient i a tots els tràmits acadèmics durant la teva vida universitària. Les credencials d'usuari i contrasenya també et serviran per accedir a la resta d'intranets docents i de serveis de la UPC.

7 - Valida les teves dades a l'e-Secretaria

Revisa i modifica les teves dades personals.

Modifica, si cal, el domicili familiar i el domicili que tens durant el curs.

Autoritza l'ús de les teves dades (RGPD), aquest pas és imprescindible per activar la teva e-Secretaria.

Autoritza la domiciliació dels pagaments, si optes per aquesta modalitat hauràs de pujar l'ordre SEPA signada ,electrònicament o manualment, pel titular del compte i l'estudiant en cas que no sigui el titular del compte.

Puja la teva foto per tramitar el teu carnet UPC.

9 - Què has de saber abans de matricular-te

La  matrícula a la FNB és quadrimestral. La primera matrícula es realitza al mes de setembre.  El quadrimestre de primavera es matricula al mes de febrer. La matrícula del quadrimestre de tardor del curs següent es realitza al mes de juliol. Hauràs de consultar el calendari de tràmits per saber les dates de matrícula.

Si no pots començar els estudis durant el quadrimestre de tardor, i no vols perdre la plaça, hauràs de demanar una reserva de plaça, el dia assignat per matricular-te, per poder començar el quadrimestre de primavera. (Té una taxa associada de 90 euros).

Un cop matriculat/ada només s'autoritza la renúncia per una sola vegada i no s'autoritza la devolució de preus públics tret de casos excepcionals (malatia greu o accident greu)

Si tens dubtes a l'hora de fer la matrícula referent als crèdits a matricular, forma de pagament, descomptes a aplicar, etc. et recomanem que matriculis el mínim i posis de forma de pagament: entitat financera i no facis el pagament fins a contactar amb la Secretaria Acadèmica per aclarir els teus dubtes. Un cop resolts els dubtes et podem modificar la forma de pagament.

Hi ha un període per fer variacions a la matrícula de manera justificada (consultar calendari de tràmits). Les sol·licituds de variacions de matrícula es fan a l'apartat instàncies de la teva e-secretaria. Posteriorment hi ha un període de modificació de matrícula de manera justificada (consultar calendari de tràmits) però cal tenir en compte que té una taxa associada i que en cas de donar de baixa alguna assignatura no tens dret a la devolució de preus públics.

Quan et costarà? Tens dret a beca? Com es pot pagar?

11 - Dia, hora i lloc de matrícula

  ESTUDIANTS DE MÀSTERS DE NOU ACCÉS
  Q1 (TARDOR) 6 de setembre de 2022
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA SETEMBRE 16 de setembre de 2022
ESTUDIANTS DE FORA DE LA UPC PENDENTS DE DEFENSAR EL TFG 31 d’octubre de 2022
ESTUDIANTS DE MÀSTERS DE CURSOS ANTERIORS
  Q1 (TARDOR) MUNGTM, MUGOIEM I MUENO: 22 de juliol de 2022
Incidències matrícula 22 de juliol 2022 9 de setembre de 2022
Q2 (PRIMAVERA) MUNGTM, MUGOIEM I MUENO: 10 de febrer de 2023
Incidències matrícula 10 de febrer de 2023 17 de febrer de 2023

Matrícula On-line (NO Presencial) a través de l’e-Secretaria

Has de formalitzar la matrícula el dia i hora que se t'ha assignat.

Hauràs de demanar cita prèvia a Secretaria Acadèmica, per entregar-nos la documentació original requerida.

IMPORTANT: Si no et matricules en el termini assignat, perdràs la plaça.

Abans d'iniciar l'automatrícula, hauràs de llegir i acceptar el compromís d'integritat acadèmica. Té vigència durant un curs i implica l'acceptació de valors ètics: no plagiar, no cometre frau, actuar amb honradesa i respectar les mesures de salut implantades a la UPC.

12 - Carnet UPC

El carnet UPC t’acredita com a estudiant de la UPC i et dóna accés a diferents serveis: biblioteques, laboratoris, instal·lacions deportives, edificis, etc. Es molt important disposar del carnet ja que amb la digitalització dels processos que faràs a la facultat caldrà l'acreditació electrònica mitjançant la numeració del carnet.

Un cop hagis pujat la foto a l’e-Secretaria, el carnet el rebràs al ‘domicili curs’ o, si no conté informació, al ‘domicili familiar’ en 15 dies aproximadament.

13 - Inici de les classes

12 de setembre de 2022   Cursos presencials Màster MUENO

26 de setembre de 2022   Cursos semipresencials Màsters MUGOIEM i MUNGTM

Consulta els horaris en el apartat informació curs actual màsters.

14 - Carpeta UPC

A partir de dilluns 19 de setembre podeu passar a recollir-la per Consergeria en els horaris següents:

  • MATINS: de 9h a 13h
  • TARDES: de 15h a 19h
Go to top