La preinscripció per cursar el màster el curs 2023/24 romandrà oberta del 27 de febrer al 19 de juliol de 2023, a través de l’aplicació web de la Universitat Politècnica de Catalunya. Es pot accedir a l’aplicació a través del següent link: Aplicatiu preinscripció. Aquest any s’oferten 20 places de nou accés.

Les sol·licituds seran ordenades en base a la nota d’admissió, tal com es detalla a l’apartat “perfil d’ingrés”.

Els llistats provisionals d'admissió al màster es publicaran els següents dies:

  • 15 de maig de 2023
  • 22 de juny de 2023
  • 22 de juliol de 2023

En cas que quedin places lliures, s’obrirà la preinscripció extraordinària del 25 de juliol al 30 de setembre de 2023.

El llistat d'admissió extraordinària al màster es publicarà el 30 de setembre de 2023.

En cas que quedin places lliures, s’obrirà la preinscripció per accedir al quadrimestre de primavera del 16 d’octubre de 2023 fins al 19 de febrer de 2024. La llista provisional d’admesos es publicarà el 20 de desembre de 2023 i la definitiva el 20 de febrer de 2024.

*L’estudiantat que accedeixi al màster en el segon quadrimestre ha de tenir en compte que la docència no es duplica cada quadrimestre i això pot allargar la finalització del mateix.

Informació important:

L’estudiant admès al màster haurà de fer la reserva de plaça abans del dia 7 de juliol de 2023 abonant 300 euros que posteriorment es descomptaran de l'import de la matrícula de setembre. En cas de no matricular-se, es perdran els 300 euros de dipòsit.

La matrícula es formalitzarà a principis de setembre. Abans de formalitzar la matrícula l’estudiant haurà de presentar els originals de tota la documentació requerida per accedir al màster (en el cas d'estudis estrangers ha d'estar degudament legalitzada).

L’estudiantat de la UPC podrà accedir i matricular-se d‘un  Màster de la FNB sempre que estigui cursant els estudis de Grau que en donen accés i, per finalitzar-los, els restin un màxim de 9 ECTS i el TFG. Per formalitzar la matrícula del Màster caldrà haver matriculat els crèdits pendents per finalitzar el Grau. Si finalment accedeix i no matricula els crèdits pendents del grau, haurà de fer una reserva de plaça per no perdre els 300 euros de dipòsit del màster.

Els i les estudiants de fora de la UPC, poden ser admesos al màster si només tenen pendent el TFG del grau que en dona accés però no es podran matricular sense haver finalitzat els estudis de grau. Per aquesta raó, en aquests casos es pot allargar el període de matrícula fins a 31 d’ octubre de 2023. Si, finalment no es titula dins d’aquest període, haurà de demanar una reserva de plaça per iniciar els estudis el següent quadrimestre (començar al febrer) o el següent curs (té associada una taxa de 90 euros).

Per temes acadèmics no dubteu en contactar amb la coordinadora del màster, Marcel·la Castells, si voleu més informació al respecte (coordinacio.mungtmfnb.upc.edu). Si teniu dubtes administratius, contacteu amb gestió acadèmica de la FNB (gestio.academica.fnbUPC.EDU ),

Places ofertes: 20
Preinscripció al màster: del 27 de febrer al 19 de juliol de 2023
Publicació llista admesos/as: detallat en l'apartat anterior
Matrícula: 6 de setembre de 2023
Preinscripció extraordinària setembre: del 25 de juliol al 30 de setembre de 2023.
Matrícula extraordinària Octubre data màxima 3 de novembre de 2023
Inici curs acadèmic: 18 de setembre de 2023
Preinscripció quadrimestre primavera: del 16 d'octubre de 2023 al 19 de febrer de 2024 (mirar apartat anterior*)
Aplicació de preinscripció Aplicació preinscripció
Go to top