Preinscripció

La preinscripció per cursar el màster el curs 2024/25 romandrà oberta del 26 de febrer al 24 de juliol de 2024, a través de l’aplicació web de la Universitat Politècnica de Catalunya. Es pot accedir a l’aplicació a través del següent link: Aplicatiu preinscripció. Aquest any s’oferten 30 places de nou accés.

Les sol·licituds seran ordenades en base a la nota d’admissió, tal com es detalla a l’apartat “perfil d’ingrés”.

Els llistats provisionals d'admissió al màster es publicaran els següents dies:

  • 22 de maig de 2024
  • 22 de juny de 2024
  • 25 de juliol de 2024

En cas que quedin places lliures, s’obrirà la preinscripció extraordinària del 26 de juliol al 27 de setembre de 2024.

El llistat d'admissió extraordinària al màster es publicarà el 30 de setembre de 2024.

En cas que quedin places lliures, s’obrirà la preinscripció per accedir al quadrimestre de primavera del 21 d’octubre de 2024 fins al 7 de febrer de 2025. La llista provisional d’admesos es publicarà el 20 de desembre de 2024 i la definitiva el 10 de febrer de 2025.

*L’estudiantat que accedeixi al màster en el segon quadrimestre ha de tenir en compte que la docència no es duplica cada quadrimestre i això pot allargar la finalització del mateix.

Informació important:

L’estudiant admès al màster haurà de fer la reserva de plaça abans del dia 8 de juliol de 2024 abonant 300 euros que posteriorment es descomptaran de l'import de la matrícula de setembre. En cas de no matricular-se, es perdran els 300 euros de dipòsit.

La matrícula es formalitzarà a principis de setembre. Abans de formalitzar la matrícula l’estudiant haurà de presentar els originals de tota la documentació requerida per accedir al màster (en el cas d'estudis estrangers ha d'estar degudament legalitzada).

L’estudiantat de la UPC podrà accedir i matricular-se d‘un  Màster de la FNB sempre que estigui cursant els estudis de Grau que en donen accés i, per finalitzar-los, els restin un màxim de 9 ECTS i el TFG. Per formalitzar la matrícula del Màster caldrà haver matriculat els crèdits pendents per finalitzar el Grau. Si finalment accedeix i no matricula els crèdits pendents del grau, haurà de fer una reserva de plaça per no perdre els 300 euros de dipòsit del màster.

Els i les estudiants de fora de la UPC, poden ser admesos al màster si només tenen pendent el TFG del grau que en dona accés però no es podran matricular sense haver finalitzat els estudis de grau. Per aquesta raó, en aquests casos es pot allargar el període de matrícula fins a 31 d’ octubre de 2024. Si, finalment no es titula dins d’aquest període, haurà de demanar una reserva de plaça per iniciar els estudis el següent quadrimestre (començar al febrer) o el següent curs (té associada una taxa de 90 euros).

Per temes acadèmics no dubteu en contactar amb el coordinador del màster, Benjamín Pleguezuelos, si voleu més informació al respecte (coordinador.muenofnb.upc.edu). Si teniu dubtes administratius, contacteu amb gestió académica de la FNB (gestio.academica.fnbupc.edu).

Places ofertes 30
Preinscripció al màster del 26 de febrer al 24 de juliol de 2024
Publicació llista admesos/es Detallat en l'apartat anterior
Matricula PENDENT
Preinscripció extraordinària setembre
del 26 de juliol al 27 de setembre de 2024.
Matricula extraordinària octubre: PENDENT
Inici curs acadèmic PENDENT
Preinscripció quadrimestre de primavera: del 21 d'octubre de 2024 al 7 de febrer de 2025 (mirar apartat anterior*)
Aplicatiu preinscripció Aplicatiu preinscripció
Go to top