Preinscripció

La preinscripció extraòrdinaria estarà oberta des de l'1 d'agost al 26 de setembre de 2022.

Tot aquell/a que es vulgui pre-inscriure al màster haurà de fer-ho des del dia 2 de febrer fins al 31 de juliol de 2022, a través de l’aplicació web de la Universitat Politècnica de Catalunya. Es pot accedir a l’aplicació a través del següent link: Aplicatiu preinscripció.

En aquest enllaç trobaràs informació sobre com fer la preinscripció.

Les sol·licituds seran ordenades en base a la nota d’admissió, tal com es detalla a l’apartat “perfil d’ingrés”.

Els llistats d'admissió al màster es publicaran els següents dies:

  • 22 d'abril de 2022.
  • 15 de juny de 2022
  • 15 de juliol de 2022
  • Setembre

L’estudiantat admès al màster haurà de fer la reserva de plaça abans del abans del dia 8 de juliol del 2022. L’estudiant admès al màster haurà de fer la reserva de plaça abans del dia 8 de juliol de 2022 abonant 300 euros que posteriorment es descomptaran de l'import de la matrícula. En cas de no matricular-se, es perdran els 300 euros de dipòsit.

La matrícula es formalitzarà a principis de setembre. En el moment de formalitzar la matricula l’estudiant haurà de presentar els originals de tota la documentació requerida per accedir al màster (en el cas d'estudis estrangers la documentació ha d'estar degudament legalitzada).

Places ofertes 35
Preinscripció al màster Del 2 de febrer al 4 de juliol de 2022
Publicació llista admesos/es Detallat en l'apartat anterior
Matricula Setembre 2022
Preinscripció extraordinaria setembre de l'1 d'agost al 26 de setembre de 2022
Publicació llistes definitives admesos/es Juliol/setembre
Matricula extraordinaria octubre Data màxima 31 d'octubre de 2022
Inici curs acadèmic 12 de Setembre de 2022
Aplicatiu preinscripció Aplicatiu preinscripció
Go to top