Quadre resum

Títol: Graduat o Graduada en Tecnologies Marines
Professió regulada

* Un cop finalitzat el període d'embarcament requerit i haver complert els requisits establerts pel Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Dirección General de la Marina Mercante) (+info)

Durada 4 anys
Càrrega lectiva 240 crèdits (inclòs el Treball Fi de Grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball
Tipus de docència Presencial
Idiomes Català / Castellà
Nota de tall PAU Curs 23/24: 6,552
Nombre de places 40
Horaris/torns Matí / Tarda
Preus 18,46 €/ per crèdit (Curs 2/23)
Vine'ns a veure Jornades de Portes Obertes
Lloc d'impartició Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Informació Pla d'estudis Indicadors de la titulació Informació i taules de reconeixement
Programa de les assignatures
Contacte

Coordinador/a: coordinador.gtm@fnb.upc.edu

Cap d'estudis FNB: cap.estudis@fnb.upc.edu

Go to top