Tràmits administratius

Matrícula

Permanència, Avaluació

Trasllat, Convalidació, Adaptació, Reconeixement i Acreditació

Certificats i Sol·licituds

Faig Constar

Es poden sol·licitar diversos tipus de Faig Constar, que son gratuïts, en funció de les necessitats dels estudiants matriculats al centre:

  • Programa de Mobilitat
  • Altres anys
  • Simultaneïtat
  • Matrícula
  • Renúncia d'estudis
  • Dades d'examen

Dirigit a

  • Estudiants matriculats

Terminis

PFC/TFC (pla 2000)

TFG (Graus)

Altres

Go to top