Laboratoris

Taller de Tecnología Mecànica

Taller Mecànic FNBTaller Mecànic FNB
 

Ubicació : Edifici NT1
Responsable: Jordi Torralbo
Aforament: 20 persones
Equipament:
· 3 torns
· 1 torn de control numèric
· 1 fressadora
· 1 fressadora de control numèric
· 2 esmeriladores
· 1 serra alternativa
· 1 cepilladora
· 1 equip de soldadura oxiacetilènica
· 3 equips de soldadura elèctrica
· 1 fressadora de control numèric
· 2 esmeriladores
· 1 compressor
· eines manuals
· màquines portàtils
· 1 equip d'anàlisi i mesura de vibracions mecàniques
· 1 màquina de tall per plasma


Laboratori d'Enginyeria Elèctrica

Lab. Elewctricitat i ElectrònicaLab. Electricitat i Electrònica

Ubicació : Edifici NT1
Responsable: Pau Casals / Ricard Bosch
Aforament: 15 persones
Equipament:
· 3 kits didàctics ALECOOP. Bancades de motor ALECOOP (10 motors d'inducció, 2 generadors síncrones, 5 màquines CC, 2 tacòmetres, 2 frens electromecànics)
· 12 mòduls Openl@b per a pràctiques a classe o laboratori (5 trifàsics, 7 monofàsics)
· 2 transformadors trifàsics, 3 transformadors monofàsics
· 2 fonts d'alimentació (0-230 Vac/Vcc)
· 3 variadors de freqüencia, 3 PLC, 3 Varivolts
· Resistències variables, condensadors i bobines (trifàsiques i monofasiques a cada tipus de components)
· Instruments de mesura ac/cc, fixes i de pinces, (amperímetres, vatímetres, medidors de fp, freqüencímetres)
· Material per a pràctiques en AT (pèrtigues i detectors de tensió). Soldadors JBC


Laboratori d'Enginyeria Electrònica

Lab. Electricitat i ElectrònicaLab. Electricitat i Electrònica

Ubicació : Edifici NT1
Responsable: Josep Maria Torrents
Aforament: 15 persones
Equipament:
· Osciloscopis
· Generadors de funcions
· Fonts d'alimentació
· Components electrònics diversos (resistències, condensadors, bobines, operacionals, etc.). Soldadors JBC
· 6 Ordinadors


Laboratori d'Enginyeria Química i de Materials

Lab. Química

Ubicació : Edifici NT1
Responsable: Luis Javier del Valle
Aforament: 6 persones
Equipament:
· 1 forn
· 1 term conformador
· PHmetres
· Conductímetres
· 1 balança gravimètrica
· 1 microscopi
· 1 placa calefactora
· productes químics pel desenvolupament de les pràctiques


Laboratori d'Assaigs no Destructius

Lab. ANDsLab. ANDsLab. ANDs

Ubicació : Edifici NT1
Responsable: Juan Antonio Moreno
Aforament: 6 persones
Equipament:
· 6 equipos de ULTRASONIDOS para el control de calidad de materiales y transductores.
· 1 cámara de TERMOGRAFÍA INFRAROJA para el control de calidad de materiales compuestos
· 2 YUGOS ELECTROMAGNÉTICOS para el control de calidad de materiales ferromagnéticos
· 1 equipo combinado de PUNTAS de contacto y BOBINA de CC y CA para el control de calidad de materiales ferromagnéticos
· 2 microscopios metalográficos
· 2 negatoscopios y atlas radiográfico.
· 3 kits de probetas certificadas para ensayos no destructivos
· 1 durómetro
· 1 Medidor de humedad de cascos de embarcaciones
· equipo para INSPECCIÓN VISUAL
· equipo para inspección por LIQUIDOS PENETRANTES visibles y fluorescentes
· equipo de telemetría para la medición de la potencia en ejes mediante GALGAS EXTENSOMÉTRICAS.

Go to top