Qui som

Personal d'administració i serveis de la Facultat de Nàutica de Barcelona

Nom Adreça de correu Telèfon Despatx
BATLLO COLL, JOSEP ALEXANDREjosep.batllo.collarrobaupc.edu934017928
BORAO CARIDAD, MARIA DE LAS MERCEDESmerce.boraoarrobaupc.edu934017936PLANTA BAIXA
CAMPANARIO RODRÍGUEZ, DIEGO FRANCISCOdiego.francisco.campanarioarrobaupc.edu934017928
CODINA COSTA, MARIA MERCÈmerce.codinaarrobaupc.edu934011812BIBLIOTECA FNB
CRUZ GUERRERO, MIGUEL ANGELmiguel.angel.cruz.guerreroarrobaupc.edu934054624PLANTA 3
DELGADO UDAONDO, M. TERESAm.teresa.delgadoarrobaupc.edu934017940SECRETARIA
FABREGAS PUNTI, ANNA MARIAanna.fabregas-puntiarrobaupc.edu934017925GESTIÓ ACADÈMICA
GARCIA ZUGASTI, MARTAmarta.garciaarrobaupc.edu934017931GESTIÓ ACADÈMICA
GELARDO GOMEZ, NORBERTnorbert.gelardoarrobaupc.edu
GIRONA VAZQUEZ, CONCEPCIONconchiarrobafnb.upc.edu934017911DIRECCIÓ
HERNANDEZ APARICI, JOAQUINjoaquin.hernandezarrobaupc.edu934017936PLANTA BAIXA
MACH BENEYTO, MARTAmarta.macharrobaupc.edu934017930PLANTA 0
MARGALEF CALVENTUS, MONTSERRATmontse.margalefarrobaupc.edu934017932
MATAS SERNA, MARIA DE LAS NIEVESneus.matasarrobaupc.edu934017933GESTIÓ ACADÈMICA
MATEU LLEVADOT, JORDIjordi.mateuarrobaupc.edu934017922
MEDINA SOLA, MARIA ANGELAamedinaarrobafnb.upc.edu934017930PLANTA BAIXA
MENDOZA GARCIA, MANUELmanel.mendozaarrobaupc.edu934017935BIBLIOTECA FNB
MENENDEZ GUILLEN, SANTIAGOsanti.menendezarrobaupc.edu934017928
MORENO PASCUAL, VANESSAvanessa.moreno.pascualarrobaupc.edu934017930PLANTA BAIXA. SECRETARIA
SEGURA ESPADERO, DAVIDdseguraarrobafnb.upc.edu934017799MANTENIMENT
TORRALBO GAVILAN, JORGEjtorralboarrobacen.upc.edu934017936PLANTA 0
VIÑAS CULLELL, ANNAanna.vinasarrobaupc.edu934017934BIBLIOTECA FNB
XALABARDER VOLTAS, ANAanna.xalabarderarrobaupc.edu934017929ADMINISTRACIO

Professorat amb docència a la Facultat de Nàutica de Barcelona el quadrimestre 2020 - 2

Càrrec Nom Adreça de correu Telèfon Departament
ProfessorARROYO ALVAREZ DE TOLEDO, MARCOSmarcos.arroyoarrobaupc.edu934017254ECA
ProfessorAYMERICH MARTINEZ, FRANCISCO JAVIERxavier.aymericharrobaupc.edu934017917ESAII
ProfessorBARAHONA FUENTES, CLAUDIAclaudia.barahonaarrobaupc.edu934017919THATC
ProfessorBERDUGO PARADA, IRENEirene.berdugoarrobaupc.eduCEN
ProfessorBERNAL GARCIA, EZEQUIELezequiel.bernalarrobaupc.eduCEN
ProfessorBLANCH PUJOL, CARLEScarles.blancharrobaupc.edu934017932CEN
ProfessorBLANCO CUMPLIDO, MARIA NURIAnuria.blanco.cumplidoarrobaupc.edu934017922CEN
ProfessorBORDERA PEREZ, MARIA DEL CARMEcarme.borderaarrobaupc.edu934017164THATC
ProfessorBOREN ALTES, CLARAcborenarrobacen.upc.edu934015706CEN
ProfessorBOSCH TOUS, RICARDOricard.boscharrobaupc.edu934016696EE
ProfessorCALVET TARRAGONA, AURELIOaureli.calvetarrobaupc.edu934137497EQ
ProfessorCAMPOS TORESANO, CRISTINAcristina.campos.toresanoarrobaupc.edu934017932CEN
ProfessorCASALS TORRENS, PABLOp.casalsarrobaupc.edu934017797EE
ProfessorCASTELLS SANABRA, MARCEL·LAmarcella.castellsarrobaupc.edu934010872CEN
ProfessorCORCUERA GIMENO, JAVIERjavier.corcueraarrobaupc.eduEE
ProfessorDE BALLE DE DOU, FRANCISCO JAVIERjdeballearrobacen.upc.edu934017333CEN
ProfessorDE LA PUENTE MARTORELL, JOSE MANUELjm.delapuentearrobaupc.edu934017942CEN
ProfessorDE MELO RODRIGUEZ, GERMANdemeloarrobafnb.upc.edu934017777CEN
ProfessorDE PABLO RIBAS, JOANjoan.de.pabloarrobaupc.edu934016557EQ
ProfessorDEL FANTE SERRA, JOSEjdelfantearrobafnb.upc.eduESAII
ProfessorDEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIERluis.javier.del.vallearrobaupc.edu934012584EQ
ProfessorEL BALI EL BALI, IMADimad.el.baliarrobaupc.edu934017932CEN
ProfessorFERNANDEZ CANTI, ROSA M.rosa.mari.fernandezarrobaupc.edu934015895ESAII
ProfessorFONOLLOSA MAGRINYA, JORDIjordi.fonollosa.marrobaupc.edu934016972ESAII
ProfessorFUSES NAVARRA, VICTORvictor.fusesarrobaupc.eduEE
ProfessorGONZALEZ FERNANDEZ, OSCARoscar.gonzalez.farrobaupc.edu934016615EQ
ProfessorGONZÁLEZ LA FLOR, JOSÉ FRANCISCOjose.francisco.gonzalezarrobaupc.edu934010874CEN
ProfessorGONZÁLEZ PELÁEZ, MARTAmarta.gonzalez.pelaezarrobaupc.eduOE
ProfessorGRAU MUR, RAMONrgrauarrobacen.upc.edu934017907CEN
ProfessorGRIFOLL COLLS, MANUELmanel.grifollarrobaupc.edu934016732ECA
ProfessorISALGUE BUXEDA, ANTONIOantonio.isalguearrobaupc.edu934017914FIS
ProfessorJURADO GRANADOS, JOELjoel.juradoarrobaupc.edu934054692CEN
ProfessorKING, TIMOTHYtimothy.kingarrobaupc.edu934016420THATC
ProfessorKINGESKI, LUCIANOluciano.kingeskiarrobaupc.edu934015941OE
ProfessorLAGE RODRIGUEZ, FRANCISCOfrancisco.lagearrobaupc.edu934017932CEN
ProfessorLEON ARIAS, ALEJANDROalex.leonarrobaupc.eduCEN
ProfessorLOPEZ GARELLO, CARLOS MARIAcarlos.maria.lopezarrobaupc.edu934017252ECA
ProfessorMARMOL DE LA VEGA, SERGIOsergio.marmol.de.la.vegaarrobaupc.edu934017932CEN
ProfessorMARTIN MALLOFRE, AGUSTINamartinarrobacen.upc.edu934017911CEN
ProfessorMARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIERfrancesc.xavier.martinezarrobaupc.edu934017939CEN
ProfessorMARTINEZ GARCIA, JAVIERx.martinezarrobaupc.edu934017918CEN
ProfessorMASSIP ALVAREZ, SERGIOsergio.massiparrobaupc.eduFIS
ProfessorMATEU LLEVADOT, JORDIjordi.mateuarrobaupc.edu934017920CEN
ProfessorMONCUNILL MARIMON, JORGEjordi.moncunillarrobaupc.edu934017922CEN
ProfessorMONTOLIO LOBERA, POLpol.montolioarrobaupc.edu934017932CEN
ProfessorMORENO MARTÍNEZ, JUAN ANTONIOjmorenoarrobacen.upc.edu934017794CEN
ProfessorMUJAL COLILLES, ANNAanna.mujalarrobaupc.edu934017923CEN
ProfessorMUÑOZ HERNANDEZ, PEDRO IGNACIOpedro.ignacio.munozarrobaupc.eduEE
ProfessorMURCIA GONZÁLEZ, JUAN CARLOSjuan.carlos.murciaarrobaupc.edu934017922CEN
ProfessorMYRTHIANOS, VASILEIOSvasileios.myrthianosarrobaupc.edu934017936OE
ProfessorOCHOA GUERRERO, DIEGO ALEJANDROdiego.a.ochoaarrobaupc.edu934017978FIS
ProfessorOLIVELLA NADAL, JORGEjorge.olivellaarrobaupc.edu934016703OE
ProfessorORDAS JIMENEZ, SANTIAGOsantiago.ordasarrobaupc.edu934017921CEN
ProfessorORTIGOSA BARRAGÁN, INMACULADAinmaculada.ortigosaarrobaupc.edu934010873CEN
ProfessorOTERO GRUER, FERMÍN ENRIQUEfermin.oteroarrobaupc.edu937398102CEN
ProfessorPASCUAL SOLDEVILLA, ERIC JOSEeric.pascual.soldevillaarrobaupc.eduCEN
ProfessorPÉREZ MADRIGAL, MARIA DEL MARm.mar.perezarrobaupc.edu934016682EQ
ProfessorPLEGUEZUELOS CASINO, BENJAMINbenjamin.pleguezuelosarrobaupc.edu934017895PA
ProfessorPOL FERNANDEZ, CLEMENTEclemente.polarrobaupc.edu934017477EEL
ProfessorPUIGGALI BELLALTA, JORGEjordi.puiggaliarrobaupc.edu934015649EQ
ProfessorRAMON TARRAGONA, ANNAanna.ramonarrobaupc.edu934011624ECA
ProfessorREVILLA LÓPEZ, GUILLEMguillermo.revillaarrobaupc.edu934016677EQ
ProfessorRIBET GÓMEZ, JOSEP ALBERTjosep.albert.ribetarrobaupc.eduCEN
ProfessorRIVAS CAÑAS, MANUELmanuel.rivas-canasarrobaupc.edu934016677EQ
ProfessorROBLEDANO ESTEBAN, JOSE MANUELjose.manuel.robledanoarrobaupc.edu934017922CEN
ProfessorRODRIGO DE LARRUCEA, JAIMEjaime.rodrigoarrobaupc.edu934015755CEN
ProfessorRODRIGUEZ BARRAGUER, VICENÇvicenc.rodriguezarrobaupc.edu934137479EE
ProfessorRODRIGUEZ CASTILLO, MANUELmrodriguezarrobacen.upc.edu934015706CEN
ProfessorROMERO LAFUENTE, SERGIOsergio.romero-lafuentearrobaupc.edu934017917ESAII
ProfessorROMERO MORALES, ENRIQUE EDGARenrique.romero-moralesarrobaupc.edu934016888ECA
ProfessorROS COSTALS, ELOIeloi.rosarrobaupc.eduEEL
ProfessorROSON SANCHEZ-BRUNETE, ISAACisaac.rosonarrobaupc.edu934017932CEN
ProfessorRUANO TORRES, GUILLEMguillem.ruanoarrobaupc.edu934137303EQ
ProfessorSANCHEZ SANCHEZ, JULIANjulian.sanchezarrobaupc.edu934017932CEN
ProfessorTIÑENA SALVAÑÀ, FRANCESCfrancesc.tinenaarrobaupc.edu934137978MAT
ProfessorTORNÉ REVERTÉ, ALFREDOatornearrobacen.upc.edu934017922CEN
ProfessorTORRALBO GAVILAN, JORGEjtorralboarrobacen.upc.edu934017924CEN
ProfessorTORRAS COSTA, JUANjoan.torrasarrobaupc.edu934137241EQ
ProfessorTORRENTS DOLZ, JOSEP MARIAjosep.m.torrentsarrobaupc.edu934054430EEL
ProfessorTOST ABADIAS, ANAana.tostarrobaupc.edu934017917ESAII
ProfessorTRUBAT CASAL, PAUpau.trubat.casalarrobaupc.edu934011053CEN
ProfessorVALLELLANO GARCÍA, JOSE MANUELjose.manuel.vallellanoarrobaupc.edu934017932CEN
ProfessorVELA DEL OLMO, MARIA MONTSERRATmontse.velaarrobaupc.edu934137696MAT
ProfessorVELASQUEZ CORREA, SERGIO IVÁNsergio.ivan.velasquezarrobaupc.edu934010874CEN
Go to top