Personal d'administració i serveis de l'FNB

Serveis de Gestió i Suport      
Càrrec Nom Adreça de correu Telèfon
Cap dels Serveis de Gestió i Suport ANNA XALABARDER VOLTAS cap.serveisarrobafnb.upc.edu 934017929
       
Gestió Acadèmica      
Càrrec Nom Adreça de correu Telèfon
Cap de Gestió Acadèmica MARTA GARCIA ZUGASTI gestio.academicaarrobafnb.upc.edu 93/4017933
Tècnica de gestió Acadèmica NEUS MATAS SERNA gestio.academicaarrobafnb.upc.edu 93/4017931
Tècnica de suport Mª TERESA DELGADO URDAONDO gestio.academicaarrobafnb.upc.edu 93/4017940
Tècnica de suport ANNA MARIA FÀBREGAS PUNTÍ gestio.academica@fnb.upc.edu 93/4017925
       
Gestió Econòmica i de Recursos      
Càrrec Nom Adreça de correu Telèfon
Responsable de Gestió Econòmica ÀNGELA MEDINA SOLÀ gestio.economicaarrobafnb.upc.edu 934017930
Tècnica de suport VANESSA MORENO PASCUAL gestio.economicaarrobafnb.upc.edu 934017930
Tècnica de suport MARTA MACH BENEYTO gestio.economicaarrobafnb.upc.edu 934017930
       
Biblioteca      
Càrrec Nom Adreça de correu Telèfon
Cap de la Biblioteca MERCÈ CODINA COSTA biblioteca.fnbarrobaupc.edu 934011812
Bibliotecari/a MANEL MENDOZA GARCIA biblioteca.fnbarrobaupc.edu 934017935
Bibliotecari/a ANNA VIÑAS CULLELL biblioteca.fnbarrobaupc.edu 934017934
       
Serveis Informàtics    
Càrrec Nom Adreça de correu Telèfon
Responsable del Centre Càlcul SANTIAGO MENÉNDEZ GUILLÉN centre.calcularrobafnb.upc.edu 934017928
Tècnic Informàtic i Comunicacions DIEGO CAMPANARIO RODRÍGUEZ centre.calcularrobafnb.upc.edu 934017928
Tècnic de Suport Informàtic JOSEP BATLLÓ COLL centre.calcularrobafnb.upc.edu 934017928
       
Consergeria      
Càrrec Nom Adreça de correu Telèfon
Responsable de  Consergeria MERCÈ BORAO CARIDAD consergeriaarrobafnb.upc.edu 934017936
Responsable de tarda (vacant) consergeriaarrobafnb.upc.edu 934017936
Auxiliar de servei JOSE LUIS BECERRA MELLADO consergeriaarrobafnb.upc.edu 934017936
       
Suport Direcció      
Càrrec Nom Adreça de correu Telèfon
Secretària de direcció  CONCEPCIÓN GIRONA VÁZQUEZ secretaria.direccioarrobafnb.upc.edu 934017911
       
Taller Mecànic      
Càrrec Nom Adreça de correu Telèfon
Tècnic Taller Mecànic JORDI TORRALBO GAVILAN jtorralboarrobacen.upc.edu 934017924
       
Manteniment      
Càrrec Nom Adreça de correu Telèfon
Tècnic de manteniment DAVID SEGURA ESPADERO mantenimentarrobafnb.upc.edu 934017799
       
Dependències NT2      
Càrrec Nom Adreça de correu Telèfon
Tècnic de manteniment NORBERT GELARDO GÓMEZ norbert.gelardoarrobaupc.edu 932218551
       
Dependències NT3      
Càrrec Nom Adreça de correu Telèfon
Aux. administratiu MIQUEL ÀNGEL CRUZ GUERRERO aula.professionalarrobafnb.upc.edu 934054624
Go to top