Plà estratègic

         

 

Pla Estratègic 2022-2025

Informes de Seguiment del Pla Estratègic

Presentació a la Junta de Facultat

 

 

Pla Estratègic 2019-2021

Informe de Tancament del Pla Estratègic

Informes de Seguiment del Pla Estratègic

Presentació a la Junta de Facultat

Conclusions de la Jornada de Treball dels Stakeholders 09.04.2018

 

 

Missió

Visió

La missió de l’FNB és proporcionar formació de qualitat en tots els nivells universitaris dins de l’àmbit de les enginyeries nàutica, marina i naval i especialitats afins.

L'objectiu és possibilitar el desenvolupament humà i tècnic de l’estudiantat i professionals, responent a les necessitats de l’entorn social i econòmic, i impulsant el desenvolupament, la transferència de tecnologia i la difusió del coneixement, per a la millora de la societat.

Ser un referent estatal i internacional formant professionals del sector nàutic, marítim i naval.

Ser el referent del nostre entorn social, econòmic i tecnològic, amb interaccions continues amb empreses, institucions, administracions públiques i altres organitzacions.

Disposar d’unes instal·lacions i infraestructures capdavanteres en una localització estratègica per desenvolupar la nostra activitat.

Disposar del capital humà amb les capacitats i coneixements necessaris per assolir la missió de l’FNB.

 

Go to top