Comissions

COMISSIÓ DE QUALITAT DE L'FNB

La Comissió de Qualitat de l'FNB és la responsable de gestionar, coordinar i realitzar el seguiment del Sistema de Garantia Intern de la Qualitat de les titulacions de Grau i Màster del Centre.

Reglament de la Comissió de Qualitat

Són membres d'aquesta comissió:

 • MARTIN MALLOFRÉ, AGUSTÍ - Degà
 • GRAU MUR, RAMON - Secretari Acadèmic
 • FERNÁNDEZ CANTÍ, ROSA MARIA - Vicedegana de Planificació Estratègica i Qualitat
 • VELA DEL OLMO, MONTSERRAT - Videdegana Cap d'Estudis
 • ROMERO LAFUENTE, SERGIO - Coordinador del GESTN
 • MARTÍNEZ DE OSÉS, FRANCESC XAVIER - Coordinador del GNTM
 • MORENO MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO - Coordinador del GTM
 • PLEGUEZUELOS CASINO, BENJAMÍN  - Coordinador del MUENO
 • CASTELLS SANABRA, MARCEL·LA - Coordinadora del MUNGTM
 • DE MELO RODRÍGUEZ, GERMÁN - Coordinador del MUGOIEM
 • GARCIA ZUGASTI, MARTA - Representant del PAS vinculat a la gestió de les titulacions
 • MEDINA SOLÀ, ÁNGELA - Representant del PAS que assumeix funcions de tècnica de qualitat
 • YÁÑEZ SAURA, GINÉS - Representant de l'estudiantat

 

COMISSIÓ D'USUARIS DE BIBLIOTECA (CUB)

Els objectius de la CUB són:

 • Garantir la coordinació entre les necessitats dels usuaris de la biblioteca (docència, aprenentatge i recerca) i els serveis i continguts que ofereix la Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
 • Afavorir la integració de la Biblioteca de l'FNB dins la comunitat (PDI, PAS i estudiantat) de l'FNB.

Reglament de la CUB

Són membres d'aquesta comissió (octubre 2016):

MEMBRES NATS

 • VELA DEL OLMO, MONTSERRAT - Vicedegana Cap d'Estudis
 • CODINA COSTA, MERCÈ - Cap de la Biblioteca de l'FNB
 • XALABARDER VOLTES, ANNA - Cap de la UTGAN

MEMBRES ELECTES

 • CASTELLS SANABRA, MARCEL·LA - Representant del PDI
 • NICOLAU ANTOLÍN, MARC - Representant de l'estudiantat

 

COMISSIÓ D'AVALUACIÓ CURRICULAR

La Comissió d'Avaluació Curricular efectua l'avaluació curricular a partir dels resultats obtinguts en les assignatures que componen cada bloc curricular.

Són membres d'aquesta comissió (aprovada en Junta de Facultat amb data 21 de setembre de 2016 i actualitzada amb data 24 de gener 2018)

MEMBRES NATS

 • AGUSTÍ MARTIN MALLOFRÉ - Degà
 • RAMON GRAU MUR - Secretari Acadèmic 
 • MONTSERRAT VELA DEL OLMO - Vicedegana Cap d'Estudis

MEMBRES ELECTES

 • Grau en Tecnologies Marines - Bloc BC1 (fase inicial)
  • Representants PDI:  Pau Casals, Antoni Isalgué, Sergio Romero, 2 vacants
  • Representant estudiantat:  
 • Grau en Tecnologies Marines - Bloc BC2
  • Representants PDI:  Ricard Bosch, Pau Casals, Sergio Romero, 2 vacants
  • Representant estudiantat:  
 • Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval - Bloc BC1 (fase inicial)
  • Representants PDI:  Pau Casals, Antoni Isalgué, Sergio Romero, 2 vacants
  • Representant estudiantat:  
 • Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval - Bloc BC2
  • Representants PDI:  Ricard Bosch, Pau Casals, Sergio Romero, 2 vacants
  • Representant estudiantat:  
 • Grau en Nàutica i Transport Marítim - Bloc BC1 (fase inicial)
  • Representants PDI:  Xavier Martínez de Osés, Antoni Isalgué, Marcel·la Castells, 2 vacants
  • Representant estudiantat:  
 • Grau en Nàutica i Transport Marítim - Bloc BC2
  • Representants PDI:  Xavier Martínes de Osés, Marcel·la Castells, 3 vacants
  • Representant estudiantat:  

 

COMISSIÓ D'IGUALTAT DE GÈNERE

La Comissió d’Igualtat de Gènere de la Facultat de Nàutica de Barcelona treballa en la incorporació de la competència de perspectiva de gènere a les assignatures de tots els graus i màsters de la Facultat. Així mateix, fomenta iniciatives per promoure la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per qüestions de gènere a l’FNB.

Reglament de la Comissió d'Igualtat de Gènere

Són membres d'aquesta comissió (febrer 2021):

President: Agustí Martin (Degà de l'FNB)

Secretària: Clàudia Barahona (Responsable d’Igualtat de l’FNB)

Montserrat Vela (Cap d’Estudis)
Rosa M. Fernández (Vicedegana de Qualitat, responsable d’igualtat d’oportunitats)
Anna Xalabarder (Cap de la Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit de Nàutica)
Marcel·la Castells (PDI)
Antoni Isalgué (PDI)
Santiago Ordás (PDI)
Mercè Codina (PAS)
Vasti Campos (estudiant)
Kristina Monsalve (estudiant)

 

 

COORDINACIÓ DE LES TITULACIONS

Coordinador GTM:  JUAN ANTONIO MORENO MARTÍNEZ

Coordinador GNTM:  FRANCESC XAVIER MARTÍNEZ DE OSÉS

Coordinador GESTN:  SERGIO ROMERO LAFUENTE

Coordinador MUGOIEM:  GERMÁN DE MELO RODRÍGUEZ

Coordinadora MUNGTM:  MARCEL·LA CASTELLS SANABRA

Coordinador MUENO:  BENJAMÍN PLEGUEZUELOS CASINO

Go to top