Cursos Prácticos para estudiantes de la FNB

Cursos Pràctics per estudiants de l'FNB

Requisits per obtenir els certificats dels cursos d'especialitat marítima

Formació bàsica: Pràctiques contraincendis

Formació Bàsica: Pràctiques Contraincendis

FORMACIÓ BÀSICA: PRÀCTIQUES CONTRAINCENDIS
Codi: FBPC
Nombre d'hores: 6
Nombre de places: 20
Preu: 135,52 € Preu especial sense servei de bus 120,00 €
Dates del curs:
 19 d'abril de 2024
 
Horari del curs: De 09:00 a 15:00 h
Lloc: PRONAUTIC - Camí dels Tovots, s/n, 08243 Manresa (Barcelona)
IMPORTANT: NO hi ha servei de Bus, heu d'anar pels vostres medis. Us informaren com arribar per correu electrònic una vegada matriculats.
 
Informació addicional: A les instal·lacions del camp de foc hi ha bar restaurant. El curs es farà a condició que hi hagi un mínim de 15 estudiants inscrits. El curs es podria posposar per causes meteorològiques adverses.

 

Només es realitzarà l'abonament del preu de la matrícula per causes majors justificades documentalment (indicats en el punt 2.10 de la Normativa Acadèmica dels Estudis de l'FNB) i sempre que es demani abans de la data de realització del curs.
Requisits per obtenir el certificat: Requisits establerts a la Guia Docent de l'FNB, tenir superada la fase inicial dels graus (BC1). L'assistència ha de superar el 100% de les hores de pràctiques, saber nedar i superar l'examen de control. El certificat es podrà recollir previ pagament de les taxes establertes pel centre (en acord amb els preus establerts per la universitat), una vegada finalitzada l'avaluació curricular.

Formació bàsica: Pràctiques de supervivència

Formació Bàsica: Pràctiques de Supervivència

FORMACIÓ BÀSICA: PRÀCTIQUES DE SUPERVIVÈNCIA
Codi: FBPS
Nombre d'hores: 12
Nombre de places: 20
Preu: 124,68 €
Dates del curs:

 Divendres 26 d'abril i dissabte 27 d'abril de 2024

 
Horari del curs:
PRIMER DIA (Teoria) de 9:00 a 15:00 h   Lloc: Espai Vela https://goo.gl/maps/Bti7gPiLKebHtNJQ7
SEGON DIA (Pràctiques) De 9:00 a 15:00 h Lloc: Espai Vela https://goo.gl/maps/Bti7gPiLKebHtNJQ7
ES RECOMANA PORTAR DINAR
 
Informació addicional: Per poder fer les pràctiques a l'aigua, qui disposi de neoprè el pot portar. Qui no en tingui, la Facultat n'hi facilitarà un. El curs es farà a condició que hi hagi un mínim de 15 estudiants inscrits. El curs es podria posposar per causes meteorològiques adverses.
 
Només es realitzarà l'abonament del preu de la matrícula per causes majors justificades documentalment (indicats en el punt 2.10 de la Normativa Acadèmica dels Estudis de l'FNB) i sempre que es demani abans de la data de realització del curs.
Requisits per obtenir el certificat: Requisits establerts a la Guia Docent de l'FNB, tenir superada la fase inicial dels graus (BC1). L'assistència ha de superar el 100% de les hores de pràctiques, saber nedar i superar l'examen de control. El certificat es podrà recollir previ pagament de les taxes establertes pel centre (en acord amb els preus establerts per la universitat), una vegada finalitzada l'avaluació curricular.

Avançat en lluita contraincendis: Pràtiques contraincendis

Avançat en Lluita Contraincendis: Pràctiques Contraincendis

AVANÇAT EN LLUITA CONTRAINCENDIS: PRÀCTIQUES CONTRAINCENDIS
Codi: ALC
Nombre d'hores: 12
Nombre de places: 20
Preu: 195,15 € Preu especial sense servei d'autocar 185,00 €
Dates del curs:
Divendres 19 i dissabte 20 d'abril de 2024
 
Horari del curs: De 9:00 a 15:00 (els 2 dies).
Lloc: PRONAUTIC - Camí dels tovots, s/n, 08243 Manresa (Barcelona) https://goo.gl/maps/QE5chiwE21fUsoYS9
 
IMPORTANT: NO hi ha servei de Bus, heu d'anar pels vostres medis. Us informaren com arribar per correu electrònic una vegada matriculats.
 
Informació addicional: A les instal·lacions del camp de foc hi ha bar restaurant.  El curs es farà a condició que hi hagi un mínim de 15 estudiants inscrits. El curs es podria posposar per causes meteorològiques adverses.

 

Només es realitzarà l'abonament del preu de la matrícula per causes majors justificades documentalment (indicats en el punt 2.10 de la Normativa Acadèmica dels Estudis de l'FNB) i sempre que se sol·liciti abans de la data de realització del curs.
Requisits per obtenir el certificat: TENIR EXPEDIT EL CERTIFICAT DE FORMACIÓ BÀSICA
Requisits establerts a la Guia Docent de l'FNB, tenir superada la fase inicial dels graus (BC1). L'assistència ha de superar el 80% de les hores de pràctiques, saber nedar i superar l'examen de control. El certificat es podrà recollir previ pagament de les taxes establertes pel centre (en acord amb els preus establerts per la universitat), una vegada finalitzada l'avaluació curricular.

Pràctiques Embarcacions de supervivencia i Bots de rescat no ràpids

Pràctiques Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat No Ràpids

EMBARCACIONS DE SUPERVIVÈNCIA I BOTS DE RESCAT NO RÀPIDS
Codi: ESBRNR
Nombre d'hores: 12
Nombre de places: 15
Preu: 184,31 €
Dates del curs:
 Divendres 12 i dissabte 13 d'abril de 2024
 
Horari del curs
DIA 1: De 16:00 a 21:00 Lloc: Aula Espai VELA. https://goo.gl/maps/Bti7gPiLKebHtNJQ7
DIA 2: De 9:00 a 16:00 h Lloc: Espai VELA. https://goo.gl/maps/Bti7gPiLKebHtNJQ7
Informació addicional: Per poder fer les pràctiques a l'aigua, qui disposi de neoprè el pot portar. Qui no en tingui, la Facultat n'hi facilitarà un. El curs es farà a condició que hi hagi un mínim de 10 estudiants inscrits. El curs es podria posposar per causes meteorològiques adverses. Es recomana portar dinar.
 
Només es realitzarà l'abonament del preu de la matrícula per causes majors justificades documentalment (indicats en el punt 2.10 de la Normativa Acadèmica dels Estudis de l'FNB) i sempre que se sol·liciti abans de la data de realització del curs.
Requisits per obtenir el certificat: TENIR EXPEDIT EL CERTIFICAT DE FORMACIÓ BÀSICA
Requisits establerts a la Guia Docent de l'FNB, tenir superada la fase inicial dels graus (BC1). L'assistència és obligatòria al 100% i cal superar l'examen de control. El certificat es podrà recollir previ pagament de les taxes establertes pel centre (en acord amb els preus establerts per la universitat), una vegada finalitzada l'avaluació curricular.

Pràctiques Bots de rescat ràpids

Pràctiques Bots de Rescat Ràpids

BOTS DE RESCAT RÀPIDS
Codi: BRR
Nombre d'hores: 7
Nombre de places: 10
Preu: 162,62 €
Dates del curs:
  Dissabte, 8 de juny de 2024
 
 
Horari: De 09:00 a 16:00 h.
Lloc de trobada: Espai Vela https://goo.gl/maps/Bti7gPiLKebHtNJQ7. Es requereix màxima puntualitat.
Informació addicional: Per poder fer les pràctiques a l'aigua porteu roba d'abrigar per navegar i calçat còmode. El curs es farà a condició que hi hagi un mínim de 6 estudiants inscrits. El curs es podria posposar per causes meteorològiques adverses.

 

Només es realitzarà l'abonament del preu de la matrícula per causes majors justificades documentalment (indicats en el punt 2.10 de la Normativa Acadèmica dels Estudis de l'FNB) i sempre que se sol·liciti abans de la data de realització del curs.
Requisits per obtenir el certificat: TENIR EXPEDIT EL CERTIFICAT D'EMBARCACIONS DE SUPERVIVÈNCIA I BOTS DE RESCAT NO RÀPIDS
Requisits establerts a la Guia Docent de l'FNB, tenir superada la fase inicial dels graus (BC1). L'assistència ha de superar el 100% de les hores de pràctiques i superar l'examen de control. El certificat es podrà recollir previ pagament de les taxes establertes pel centre (en acord amb els preus establerts per la universitat), una vegada finalitzada l'avaluació curricular.

IMPORTANTE: MATRÍCULA ON-LINE

Os informamos que a partir de esta convocatoria del mes de mayo, hemos creado un aplicativo en la intranet de la FNB -> "Preinscripción cursos prácticos de especialidad marítima" (acceso a la preinscripción), en la que podrá preinscribir y matricular los cursos prácticos de especialidad que organiza la FNB. Para acceder tiene que autenticar con el mismo usuario y clave que utiliza para Atenea.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

1) PREINSCRIPCIÓN EN CURSO: El periodo de preinscripción estará abierto del 27 noviembre al 10 de diciembre 2017, ambos inclusive. Sólo os podréis preinscribir el curso si cumple los requisitos establecidos en cada curso, publicados en el Aula Profesional FNB (+ info).
Cada vez que haya preinscrito a un curso, recibirá un e-mail de confirmación de la solicitud.
2) ACEPTACIÓN PROVISIONAL: El día 15 de diciembre 2017 se realizará la selección, en la que tendrán prioridad los estudiantes que les resten menos créditos para finalizar la titulación. En caso de que no haya sido seleccionados, será redirigido a una lista de espera para una nueva edición del curso, que se abrirá sólo en el caso de llegar a un número mínimo de estudiantes, y de la que os informaremos.
En ambos casos, tanto de aceptación provisional como si está en la lista de espera, recibirá un e-mail del estado de su solicitud.
3) PAGO DEL CURSO ACEPTADO: Recibirá un mail durante el mismo día 15 de diciembre 2017 con instrucciones para realizar el pago del total de los cursos admitidos provisionalmente. El plazo para realizar el pago en esta convocatoria finalizará el viernes 8 de enero 2018. No se considerará formalizada la matrícula hasta la entrega del resguardo de pago a la Secretaría de la FNB, antes de esa fecha.

Requisistos para obtener los certificados de los cursos de especialidad. (+ Info: Ver apartado Certificados de especialidad marítima)

Desde el FNB recomendamos tramitar y expedir los certificados de especialidades durante el periodo en que es estudiante de la FNB. Este cursos de especialidad serán obligatorios para ejercer su actividad profesional a los barcos. Recuerde que la tramitación se hace en Gestión Académica de la Facultad.

Recuerde que, una vez finalizados los cursos prácticos que se realizan en FEBRERO y al MAYO, para poder recabar los certificados a Gestión Académica, es necesario que se haya cerrado la evaluación curricular. A nivel orientativo, las evaluaciones curriculares son:

  •  Semestre de Otoño (1ª quincena de febrero)
  •  Semestre de Primavera (1ª quincena de julio)

Es importante que los certificados de especialidades que se entregan en la FNB sean validados y cambiados por los certificados oficiales de la DGMM a las Capitanías Marítimas:

Documentación necesaria para tramitar los certificados a Capitanía Marítima:

    Solicitud normalizada. Este documento se puede llenar desde el ordenador. En caso contrario, imprimir y llenar a mano en letras MAYÚSCULAS
    Pago de tasas (2016: 5,23 € - para años posteriores consultar tasas aprobadas).
    Fotocopia del certificado emitido por la Facultad.
    Una fotocopia del DNI.

Información adicional para solicitar el certificado de especialidad a la DGMM:

  1. En este documento, llenar los datos en MAYÚSCULAS al cuadro interesada. Seguidamente, en el apartado SOLICITA, marcar con una X la EXPEDICIÓN en la columna CERTIFICADO ESPECIALIDAD.
  2. En el cuadro DATOS relativoa LA SOLICITUD, marcar con una X los siguientes apartados:
  •  Resguardo de Ingreso de las tasas, modelo 790, código 028.
  •  Copia de DNI, pasaporte o NIE en vigor.
  •  Para los Certificados de Especialidad: copia de certificado expedida por el centro homologado de formación que impartiré el curso
  1. En el último apartado verificaciones IDENTIDAD Y FIRMA, marcar con una X para recoger el certificado donde corresponda, poner fecha, imprimir y firmar.
Go to top