Certificat d'operador restringit de SMSSM

REQUISITS PER OBTENIR EL CERTIFICAT DEL CURS D’  ESPECIALITAT:  OPERADOR RESTRINGIDO DEL SMSSM

Secció A-IV /2 del STCW

Pels estudiants de la Facultat de Nàutica que cursen la titulació de GNTM ja poden obtenir directament el certificat de Operador Restringido SMSSM

 

Codi
Assignatura
280624
280601
Radiocomunicacions
Física
 
Go to top