Ús Operacional del Sistema de Visualització de Cartes i d' Informació Electrònica (ECDIS)

REQUISITS PER OBTENIR EL CERTIFICAT DEL CURS D’ESPECIALITAT:  USO OPERACIONAL DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DE CARTAS Y DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA (ECDIS)

Secció A-II/1, A-II/2 I A-II/3  del STCW

Pels estudiants de la Facultat de Nàutica de Grau en Nàutica i Transport Marítim, que cursin les diferents titulacions que s’imparteixen al centre hauran de tenir superades les següents assignatures en cada una de les titulacions:

 

 

Codi

 

Assignatura

 

Titulació

 

280610

280617

 

Navegació costanera

Sistemes electrònics d'ajuda a la nacegació

 

GNTM

GNTM

 

 

Go to top