Certificat de mariner de pont

REQUISITS PER OBTENIR EL CERTIFICAT DE MARINERO DE PUENTE

Secció A-II/4 i Secció A-VI del STCW

Marinero de Puente

Pels estudiants de la Facultat de Nàutica que cursen la titulació de GNTM, de conformitat amb la “ORDEN de 21 de junio de 2001 sobre tarjetas profesionales de la Marina Mercante”, que hagin finalitzat al menys un curs lectiu, i compleixen amb les disposicions de les seccions A-II/4 i A-VI del STCW

 

Codi

Requisits

 

 

Haver superat un curs lectiu de la titulació de GNTM

 

 

Posseir el certificat de FORMACIÓN BÁSICA

 

Go to top