Òrgans de govern

REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA

Aquest Reglament té com a objecte regular l'organització i el funcionament de la Facultat de Nàutica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya.

D'acord amb l'article 4 d'aquest Reglament els òrgans col·legiats de la Facultat de Nàutica de Barcelona són:

a) La Junta

b) La Comissió Permanent

 

JUNTA DE FACULTAT

És l'òrgan de govern del centre docent. El seu funcionament està regulat pels articles del 11 al 17 del Reglament d'Organització i Funcionament de la Facultat de Nàutica de Barcelona

(36) MEMBRES JUNTA DE FACULTAT  (Data renovació: Febrer de 2022)

MEMBRES NATS

 1. MARTÍN MALLOFRÉ, AGUSTÍ – Degà
 2. FONOLLOSA MAGRINYÀ, JORDI - Vicedegà de Relacions Internacionals i Recerca
 3. FERNÁNDEZ CANTI, ROSA M. - Vicedegana de Planificació Estratègica i Qualitat
 4. MORENO MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO – Vicedegà de Relacions Institucionals i Promoció
 5. VELA DEL OLMO, MONTSERRAT – Vicedegana Cap d'estudis
 6. GRAU MUR, RAMÓN - Secretari Acadèmic
 7. XALABARDER VOLTAS, ANNA – Cap de la Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Nàutica
 8. LUCIO VALLESPÍN, SERGIO - Delegat d'estudiants de l'FNB

MEMBRES ELECTES

     PROFESSORAT DOCTOR AMB VINCULACIÓ PERMANENT

 1. BOSCH TOUS, RICARDO
 2. CAMPOS CACHEDA, JOSE MAGÍN
 3. CASTELLS SANABRA, MARCEL∙LA
 4. DE LA PUENTE MARTORELL, JOSE MANUEL
 5. DE MELO RODRIGUEZ, GERMAN
 6. DEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIER
 7. ISALGUE BUXEDA, ANTONI
 8. LARIO LOYO, JOAN CARLES
 9. MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER
 10. MARTINEZ GARCIA, JAVIER
 11. OCHOA GUERRERO, DIEGO ALEJANDRO
 12. ROMERO LAFUENTE, SERGIO
 13. TORRAS COSTA, JOAN

     PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR NO INCLÒS EN EL SECTOR ANTERIOR

 1. BARAHONA FUENTES, CLAUDIA
 2. LEON ARIAS, ALEJANDRO
 3. ORDAS JIMENEZ, SANTIAGO
 4. RODRIGUEZ CASTILLO, MANUEL

     PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 1. CODINA COSTA, MERCÈ
 2. GARCIA ZUGASTI, MARTA
 3. MENENDEZ GUILLEN, SANTIAGO
 4. TORRALBO GAVILAN, JORGE

     ESTUDIANTAT

 1. BELLIDO FRESQUET, ERIC HERNÁN
 2. CENDÓN CONDE, RAFAEL
 3. FERNÁNDEZ EGEA, ISABEL
 4. LUCIO VALLESOIN, SERGI
 5. GUIDARINI COLELL, MAURO
 6. IBAR TORREGROSA, SERGI
 7. SOLÉ JIMÉNEZ, ARNAU
 8. YAÑEZ SAURA, GINES

     Correu electrònic dels representants de l'estudiantat a la Junta de Facultat:  estudiants.junta@llistes.fnb.upc.edu


 

COMISSIÓ PERMANENT

És l'òrgan executiu i de representació permanent de la Junta de Facultat. El seu funcionament està regulat pels articles del 18 al 22 del Reglament d'Organització i Funcionament de la Facultat de Nàutica de Barcelona.

Delegació de funcions de la Junta de Facultat a la Comissió Permanent

 (16) MEMBRES COMISSIÓ PERMANENT (Data renovació: Febrer 2022)

MEMBRES NATS

 1. MARTÍN MALLOFRÉ, AGUSTÍ – Degà
 2. GRAU MUR, RAMÓN - Secretari Acadèmic
 3. VELA DEL OLMO, MONTSERRAT – Vicedegana Cap d'Estudis
 4. FERNÁNDEZ CANTI, ROSA MARIA - Vicedegana de Planificació Estratègica i Qualitat
 5. FONOLLOSA MAGRINYÀ, JORDI - Vicedegà de Relacions Internacionals i Recerca
 6. MORENO MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO – Vicedegà de Relacions Institucionals i Promoció
 7. XALABARDER VOLTAS, ANNA – Cap de la Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Nàutica
 8. GIL MONLEÓN, POL - Delegat d'estudiants de l'FNB

MEMBRES ELECTES

      PROFESSORAT DOCTOR AMB VINCULACIÓ PERMANENT

 1. CASTELLS SANABRA, MARCEL∙LA
 2. DE LA PUENTE MARTORELL, JOSE MANUEL
 3. ISALGUE BUXEDA, ANTONIO
 4. MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER

     PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR NO INCLÒS EN EL SECTOR ANTERIOR

 1. ORDAS JIMENEZ, SANTIAGO

     PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 1. GARCIA ZUGASTI, MARTA

     ESTUDIANTAT

 1. MONSALVE NAVARRETE, KRISTINA
 2. YÁÑEZ SAURA, GINÉS

 


EQUIP DIRECTIU

El Degà és la màxima autoritat acadèmica de la Facultat de Nàutica de Barcelona, exerceix la representació de la Facultat i les funcions de direcció i gestió ordinàries.

El Degà té l'assistència del seu equip directiu, integrat per:

 1. MARTÍN MALLOFRÉ, AGUSTÍ – Degà
 2. FONOLLOSA MAGRINYÀ, JORDI - Vicedegà de Relacions Internacionals i Recerca
 3. FERNÁNDEZ CANTI, ROSA MARIA - Vicedegana de Planificació Estratègica i Qualitat
 4. MORENO MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO – Vicedegà de Relacions Institucionals i Promoció
 5. VELA DEL OLMO, MONTSERRAT – Vicedegana Cap d'Estudis
 6. GRAU MUR, RAMÓN - Secretari Acadèmic
 7. XALABARDER VOLTAS, ANNA – Cap de la Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Nàutica
Go to top