Òrgans de govern

REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA

Aquest Reglament té com a objecte regular l'organització i el funcionament de la Facultat de Nàutica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya.

D'acord amb l'article 4 d'aquest Reglament els òrgans col·legiats de la Facultat de Nàutica de Barcelona són:

a) La Junta

b) La Comissió Permanent

 

JUNTA DE FACULTAT

És l'òrgan de govern del centre docent. El seu funcionament està regulat pels articles del 11 al 17 del Reglament d'Organització i Funcionament de la Facultat de Nàutica de Barcelona

(36) MEMBRES JUNTA DE FACULTAT  (Data actualització: octubre2023)

MEMBRES NATS

 1. MARTÍN MALLOFRÉ, AGUSTÍ – Degà
 2. GRAU MUR, RAMÓN - Secretari Acadèmic
 3. BORÉN ALTÉS, CLARA - Vicedegana de Titulacons Professionals i Empresa
 4. FERNÁNDEZ CANTÍ, ROSA M. - Vicedegana de Planificació Estratègica i Qualitat
 5. FONOLLOSA MAGRINYÀ, JORDI - Vicedegà de Relacions Internacionals i Recerca
 6. MORENO MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO – Vicedegà de Relacions Institucionals i Promoció
 7. VELA DEL OLMO, MONTSERRAT – Vicedegana Cap d'estudis
 8. XALABARDER VOLTAS, ANNA – Cap de la Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Nàutica
 9. LUCIO VALLESPÍN, SERGIO - Delegat d'estudiants de l'FNB

MEMBRES ELECTES

     PROFESSORAT DOCTOR AMB VINCULACIÓ PERMANENT (17 representants)

 1. BOSCH TOUS, RICARDO
 2. CAMPOS CACHEDA, JOSE MAGÍN
 3. CASTELLS SANABRA, MARCEL∙LA
 4. DE LA PUENTE MARTORELL, JOSE MANUEL
 5. DE MELO RODRIGUEZ, GERMAN
 6. DEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIER
 7. ISALGUÉ BUXEDA, ANTONI
 8. LARIO LOYO, JOAN CARLES
 9. MARTÍNEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER
 10. MARTÍNEZ GARCIA, JAVIER
 11. OCHOA GUERRERO, DIEGO ALEJANDRO
 12. ROMERO LAFUENTE, SERGIO
 13. TORRAS COSTA, JOAN

     PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR NO INCLÒS EN EL SECTOR ANTERIOR (5 representants)

 1. BARAHONA FUENTES, CLAUDIA
 2. LEÓN ARIAS, ALEJANDRO
 3. ORDÁS JIMÉNEZ, SANTIAGO
 4. RODRÍGUEZ CASTILLO, MANUEL

     PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (4 representants)

 1. CODINA COSTA, MERCÈ
 2. GARCÍA ZUGASTI, MARTA
 3. MENÉNDEZ GUILLEN, SANTIAGO
 4. TORRALBO GAVILÁN, JORGE

     ESTUDIANTAT (7 representants)

 1. BELLIDO FRESQUET, ERIC HERNÁN
 2. CENDÓN CONDE, RAFAEL
 3. FERNÁNDEZ EGEA, ISABEL
 4. LUCIO VALLESOIN, SERGI
 5. GUIDARINI COLELL, MAURO
 6. IBAR TORREGROSA, SERGI
 7. SOLÉ JIMÉNEZ, ARNAU

     Correu electrònic dels representants de l'estudiantat a la Junta de Facultat:  estudiants.junta@llistes.fnb.upc.edu


 

COMISSIÓ PERMANENT

És l'òrgan executiu i de representació permanent de la Junta de Facultat. El seu funcionament està regulat pels articles del 18 al 22 del Reglament d'Organització i Funcionament de la Facultat de Nàutica de Barcelona.

Delegació de funcions de la Junta de Facultat a la Comissió Permanent

 (17) MEMBRES COMISSIÓ PERMANENT (Data actualització: octubre 2023)

MEMBRES NATS

 1. MARTÍN MALLOFRÉ, AGUSTÍ – Degà
 2. GRAU MUR, RAMÓN - Secretari Acadèmic
 3. BORÉS ALTÉS, CLARA - Vicedegana de Titulacions Professionals i Empresa
 4. FERNÁNDEZ CANTÍ, ROSA MARIA - Vicedegana de Planificació Estratègica i Qualitat
 5. FONOLLOSA MAGRINYÀ, JORDI - Vicedegà de Relacions Internacionals i Recerca
 6. MORENO MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO – Vicedegà de Relacions Institucionals i Promoció
 7. VELA DEL OLMO, MONTSERRAT – Vicedegana Cap d'Estudis
 8. XALABARDER VOLTAS, ANNA – Cap de la Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Nàutica
 9. LUCIO VALLESPÍN, SERGI - Delegat d'estudiants de l'FNB

MEMBRES ELECTES

      PROFESSORAT DOCTOR AMB VINCULACIÓ PERMANENT

 1. DE LA PUENTE MARTORELL, JOSE MANUEL
 2. ISALGUÉ BUXEDA, ANTONIO
 3. MARTÍNEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER
 4. MARTÍNEZ GARCÍA, JAVIER

   PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR NO INCLÒS EN EL SECTOR ANTERIOR

 1. BARAHONA FUENTES, CLÀUDIA
 2. ORDÁS JIMÉNEZ, SANTIAGO

     PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 1. GARCÍA ZUGASTI, MARTA

ESTUDIANTAT

 1. MONSALVE NAVARRETE, KRISTINA

 


EQUIP DIRECTIU

El Degà és la màxima autoritat acadèmica de la Facultat de Nàutica de Barcelona, exerceix la representació de la Facultat i les funcions de direcció i gestió ordinàries.

El Degà té l'assistència del seu equip directiu, integrat per:

 1. MARTÍN MALLOFRÉ, AGUSTÍ – Degà
 2. GRAU MUR, RAMÓN - Secretari Acadèmic
 3. BORÉN ALTÉS, CLARA - Vicedegana de Titulacions Professionals i Empresa
 4. FERNÁNDEZ CANTÍ, ROSA MARIAVicedegana de Planificació Estratègica i Qualitat
 5. FONOLLOSA MAGRINYÀ, JORDI - Vicedegà de Relacions Internacionals i Recerca
 6. MORENO MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO – Vicedegà de Relacions Institucionals i Promoció
 7. VELA DEL OLMO, MONTSERRAT – Vicedegana Cap d'Estudis
 8. XALABARDER VOLTAS, ANNA – Cap de la Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Nàutica
Go to top