Òrgans de govern

 

REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA

 

Aquest Reglament té com a objecte regular l'organització i el funcionament de la Facultat de Nàutica de Barcelona de la Universitar Politècnica de Catalunya.

D'acord amb l'article 4 d'aquest Reglament els òrgans col·legiats de la Faucltat de Nàutica de Barcelona són:

a) La Junta

b) La Comissió Permanent

JUNTA DE FACULTAT

És l'òrgan de govern del centre docent. El seu funcionament està regulat pels articles del 11 al 17 del Reglament d'Organització i Funcionament de la Facultat de Nàutica de Barcelona

(31) MEMBRES JUNTA DE FACULTAT  (Data renovació: 11 de novembre de 2016)

MEMBRES NATS

 1. MARTÍN MALLOFRÉ, AGUSTÍ – Degà
 2. GRIFOLL COLLS, MANEL - Vicedegà de Relacions internacionals
 3. FERNÁNDEZ CANTI, ROSA M. - Vicedegana de Planificació estratègica i Qualitat
 4. MORENO MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO – Vicedegà de Relacions Institucionals i Promoció
 5. VELA DEL OLMO, MONTSERRAT – Vicedegana - Cap d'estudis
 6. GRAU MUR, RAMÓN - Secretari Acadèmic
 7. XALABARDER VOLTAS, ANNA – Cap dels Serveis de Gestió i Suport
 8. CARRERAS RUIZ, JUDIT - Delegat dels estudiants i estudiantes de l'FNB

MEMBRES ELECTES

PROFESSORAT DOCTOR AMB VINCULACIÓ PERMANENT

 1. BOSCH TOUS, RICARDO
 2. CAMPOS CACHEDA, JOSE MAGÍN
 3. CASTELLS SANABRA, MARCEL∙LA
 4. DE LA PUENTE MARTORELL, JOSE MANUEL
 5. DE MELO RODRIGUEZ, GERMAN
 6. DEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIER
 7. ISALGUE BUXEDA, ANTONI
 8. MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER
 9. MARTINEZ GARCIA, JAVIER
 10. OLIVELLA NADAL, JORDI
 11. RODRIGO DE LARRUCEA, JAIME
 12. ROMERO LAFUENTE, SERGIO
 13. TORRAS COSTA, JOAN

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR NO INCLÒS EN EL SECTOR ANTERIOR

 1. BARAHONA FUENTES, CLAUDIA
 2. FONOLLOSA MAGRINYA, JORDI
 3. ORDAS JIMENEZ, SANTIAGO
 4. RODRIGUEZ CASTILLO, MANUEL
 5. YEBRA FOLGUERAL, DANIEL

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 1. CODINA COSTA, MERCÈ
 2. GARCIA ZUGASTI, MARTA
 3. MENENDEZ GUILLEN, SANTIAGO
 4. TORRALBO GAVILAN, JORGE

ESTUDIANTAT

 1. ANTOLÍ CORTÉS, JORGE
 2. BORRÀS BARCELÓ, BARTOMEU

Correu electrònic dels representants de l'estudiantat a la Junta de Facultat: representants.estudiants.fnb@gmail.com o bé estudiants.junta@llistes.fnb.upc.edu


COMISSIÓ PERMANENT

És l'òrgan executiu i de representació permanet de la Junta de Facultat. El seu funcionament està regulat a pels articles del 18 al 22 del Reglament d'Organització i fncionament de la Facultat de Nàutica de Barcelona.

 (13) MEMBRES COMISSIÓ PERMANENT (Data renovació: 23 de desembre de 2016)

MEMBRES NATS

 1. MARTÍN MALLOFRÉ, AGUSTÍ – Degà
 2. GRAU MUR, RAMÓN - Secretari Acadèmic
 3. VELA DEL OLMO, MONTSERRAT – Vicedegana - Cap d'estudis
 4. FERNÁNDEZ CANTI, ROSA MARIA - Vicedegana de Planificació estratègica i Qualitat
 5. GRIFOLL COLLS, MANEL - Vicedegà de Relacions internacionals
 6. MORENO MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO – Vicedegà de Relacions Institucionals i Promoció
 7. XALABARDER VOLTAS, ANNA – Cap dels Serveis de Gestió i Suport
 8. CARRERAS RUIZ, JUDIT - Delegat dels estudiants i estudiantes de l'FNB

MEMBRES ELECTES

PROFESSORAT DOCTOR AMB VINCULACIÓ PERMANENT

 1. CASTELLS SANABRA, MARCEL∙LA
 2. DE LA PUENTE MARTORELL, JOSE MANUEL
 3. ISALGUE BUXEDA, ANTONIO
 4. MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR NO INCLÒS EN EL SECTOR ANTERIOR

 1. YEBRA FOLGUERAL, DANIEL
 2. ORDAS JIMENEZ, SANTIAGO

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 1. GARCIA ZUGASTI, MARTA

ESTUDIANTAT

 


EQUIP DIRECTIU

El degà és la màxima autoritat acadèmica de la Facultat de Nàutica de Barcelona, exerceis la representació de la Facultat i les funcions de direcció i gestió ordinàries.

El degà té l'assistència de l'equip directiu , integrat per:

 1. MARTÍN MALLOFRÉ, AGUSTÍ – Degà
 2. GRIFOLL COLLS, MANEL - Vicedegana de Relacions internacionals
 3. FERNÁNDEZ CANTI, ROSA MARIA - Vicedegana de Planificació estratègica i Qualitat
 4. MORENO MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO – Vicedegà de Relacions Institucionals i Promoció
 5. VELA DEL OLMO, MONTSERRAT – Vicedegà - Cap d'estudis
 6. GRAU MUR, RAMÓN - Secretari Acadèmic
 7. XALABARDER VOLTAS, ANNA – Cap dels Serveis de Gestió i Suport
Go to top