Marc VSMA de les titulacions

            

 

Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació de les titulacions

VSMA són les sigles de VerificacióSeguiment, Modificació i Acreditació de les titulacions universitàries.  Aquests quatre processos d'avaluació de la qualitat se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'assolir la millora contínua d'aquests. Per a més informació anar a  https://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/ca.

 

Totes les titulacions de la Facultat de Nàutica de Barcelona estan ACREDITADES INSTITUCIONALMENT des del 19 d'abril de 2023 amb el codi RUCT 08039781.

 

Titulacions de Grau

Grau en Tecnologies Marines Grau en Nàutica i Transport Marítim Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval

 

Titulacions de Màster

Màster Universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes Màster Universitari en Nàutica i Gestió dels Transport Marítim Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica

 

 

Verificació i modificació

Titulacions de Grau
RUCT
Memòria
Informes AQU/ANECA
(GTM)
(GNTM)
(GESTN)
Informe ANECA 21.06.10

 

Titulacions de Màster
RUCT
Memòria
Informes AQU

 

Acreditació

Titulacions de Grau
Autoinforme
Informe CAE
Informe AQU
(GTM)
(GNTM)
(GESTN)

 

Titulacions de Màster Autoinforme Informe CAE Informe AQU

 

Seguiment

Titulacions de Grau
Informe del centre
Informe AQU
(GTM)
(GNTM)
(GESTN)

Avaluació Seguiment 2018

 

Titulacions de Màster Informe del centre Informe AQU
 
Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (MUNGTN)
 
Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica (MUENO)  

 

Go to top