Marc VSMA de les titulacions

Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació de les titulacions

VSMA són les sigles de Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació de les titulacions universitàries.  Aquests quatre processos d'avaluació de la qualitat se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'assolir la millora contínua d'aquests. Per a més informació anar a  https://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/ca.

 

Titulacions de Grau

Grau en Tecnologies Marines Grau en Nàutica i Transport Marítim Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval

 

Titulacions de Màster

Màster Universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes Màster Universitari en Nàutica i Gestió dels Transport Marítim Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica

 Grau en Tecnologies Marines (GTM)

            Memòria de la titulació

            RUCT 2501998

Informes d'avaluació per part de l'AQU

            Resultat del seguiment 30.04.20 

            Acreditació 26.10.16

            Modificació del nom 21.05.15

            Modificació de les mencions 22.07.14

Informes elaborats per l'FNB

           Informe de Seguiment del Centre 2019

           Informe de Seguiment del Centre 2018

           Informe per a l'Acreditació 2016

           Més informes...

Pla d'estudis i sortides professionalsGrau en Nàutica i Transport Marítim (GNTM)

            Memòria de la titulació

            RUCT 2502000

Informes d'avaluació per part de l'AQU

             Resultat del seguiment 30.04.20

             Acreditació 26.10.16

             Modificació del nom 21.05.15

             Modificació de les mencions 22.07.14

Informes elaborats per l'FNB

             Informe de Seguiment del Centre 2019

             Informe de Seguiment del Centre 2018

             Informe per a l'Acreditació 2016

            Més informes...

Pla d'estudis i sortides professionalsGrau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval (GESTN)

            Memòria de la titulació

            RUCT 2501984

Informes d'avaluació per part de l'AQU

             Resultat del seguiment 30.04.20

             Acreditació 26.10.16

Informes elaborats per l'FNB

             Informe de Seguiment del Centre 2019

             Informe de Seguiment del Centre 2018

             Informe per a l'Acreditació 2016

             Més informes...

Pla d'estudis i sortides professionalsMàster Universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes (MUGOIEM)

            Memòria de la titulació

            RUCT  4316048

Informes d'avaluació per part de l'AQU

             Modificació a modalitat semipresencial 18.07.18

             Modificació del nom 10.04.17 

Informes elaborats per l'FNB

             Informe per a l'Acreditació del Màster 2020

             Informe de Seguiment del Centre 2019

             Informe de Seguiment del Centre 2018

            Més informació...

Pla d'estudis i sortides professionalsMàster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (MUGNTM)

            Memòria de la titulació

            RUCT 4316049

Informes d'avaluació per part de l'AQU

             Modificació a modalitat semipresencial  18.07.18

             Modificació del nom  10.04.17 

Informes elaborats per l'FNB

             Informe per a l'Acreditació del Màster 2020

             Informe de Seguiment del Centre 2019

             Informe de Seguiment del Centre 2018

            Més informació...

Pla d'estudis i sortides professionalsMàster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica (MUENO)

            Memòria de la titulació

            RUCT 4316144

Informes d'avaluació per part de l'AQU

             Verificació del títol  19.05.17

Informes elaborats per l'FNB

             Informe de Seguiment del Centre 2019

             Informe de Seguiment del Centre 2018

            Més informació...

Pla d'estudis i sortides professionals

Go to top