Simuladors

Planetari

Planetari FNB

Ubicació : Edifici NT1
Responsable: Agustí martín
Aforament: 30 persones
Equipament:
· Planetari Karl Zeiss

Sala de Màquines

 

Ubicació : Edifici NT3
Responsable: Clara Borén
Aforament: 8 + instructor
Equipament:
· Simulador de cambra de màquines (instalacions de propulsió Diesel de 2 temps, Diesel 4 temps i vapor)
· Engine Room Simulator ERS5000 Transas. El simulador disposa de 8 llocs de treball amb control i visualització 3D sobre els següents sistemes: Planta de propulsió, Planta elèctrica, Sistemes auxiliars del vaixell.
· 3 models de vaixell amb les següents característiques: Ro-Pax Ferry, LCC (Large Crude Carrier),  LNG carrier