Simuladors

Planetari

Planetari FNB

Ubicació : Edifici NT1
Responsable: Agustí martín
Aforament: 30 persones
Equipament:
· Planetari Karl Zeiss

Sala de Màquines

 

Ubicació : Edifici NT3
Responsable: Clara Borén
Aforament: 9 + instructor
Equipament:
· Simulador de cambra de màquines (instalacions de propulsió Diesel de 2 temps, Diesel 4 temps i vapor)
· Engine Room Simulator ERS5000 Transas. El simulador disposa de 8 llocs de treball amb control i visualització 3D sobre els següents sistemes: Planta de propulsió, Planta elèctrica, Sistemes auxiliars del vaixell.
· 3 models de vaixell amb les següents característiques: Buc tanc, Buc pesquer, Buc LNG

ERS 4000

Càrregues líquides

 

Ubicació : Edifici NT1
Responsable: Marcel·la Castells / Clara Borén
Aforament: 8 persones
Equipament:
· Transas liquid cargo handling siumulator

Radiocomunicacions

 

Ubicació : Edifici NT1
Responsable: Josep del fante
Aforament: 6 persones
Equipament:
· Transas TGS 5000

Simulador de Navegació: Navegació/Maniobra i Posicionament Dinàmic (DP)

 

Ubicació : Edifici NT3
Responsable: Agustí Martín
Aforament: 6 llocs de treball
Equipament:
· Transas NTPro 5000 v 5.35
· El simulador disposa dels següents models de buc: 2 RO-PX (1 amb sistema de Posicionament Dinàmic), 1 buc de creur, 2 unitats suppliers (1 amb sistema de Posicionament Dinàmic), 1 buc portacontenidors, 1 buc tanc, 1 buc s'alta velocitat (HSC)

Conning vessel

Go to top