Comissions

COMISSIÓ DE QUALITAT DE L'FNB

La Comissió de Qualitat de l'FNB és la responsable de gestionar, coordinar i realitzar el seguiment del Sistema de Garantia Intern de la Qualitat de les titulacions de Grau i Màster del Centre.

Reglament de la Comissió de Qualitat

Són membres d'aquesta comissió (actualització 16 d'octubre de 2023):

 • MARTIN MALLOFRÉ, AGUSTÍ - Degà
 • GRAU MUR, RAMON - Secretari Acadèmic
 • FERNÁNDEZ CANTÍ, ROSA MARIA - Vicedegana de Planificació Estratègica i Qualitat
 • VELA DEL OLMO, MONTSERRAT - Videdegana Cap d'Estudis
 • ROMERO LAFUENTE, SERGIO - Coordinador del GESTN
 • CASTELLS SANABRA, MARCEL·LA - Coordinadora del MUNGTM
 • MEDINA SOLÀ, ÁNGELA - Representant del PAS que assumeix funcions de tècnica de qualitat
 • MARTÍNEZ PARERA, ANDREU - Alumni, representant dels ocupadors
 • FERNÁNDEZ EGEA, ISABEL - Representant dels estudiants de grau
 • PAGÈS MORALES, ÈRIC - Representant dels estudiants de màster

 

COMISSIÓ ACADÈMICA DE L'FNB

La Comissió Acadèmica de l'FNB és la responsable de gestionar, coordinar i realitzar el seguiment dels aspectes acadèmics i docents de les titulacions de grau i màster del Centre.

Reglament de la Comissió Acadèmica

Són membres d'aquesta comissió (actualització 16 d'octubre de 2023):

 • MARTIN MALLOFRÉ, AGUSTÍ - Degà
 • GRAU MUR, RAMON - Secretari Acadèmic
 • VELA DEL OLMO, MONTSERRAT - Videdegana Cap d'Estudis
 • FERNÁNDEZ CANTÍ, ROSA MARIA - Vicedegana de Planificació Estratègica i Qualitat
 • ROMERO LAFUENTE, SERGIO - Coordinador del GESTN
 • MARTÍNEZ DE OSÉS, F. XAVIER - Coordinador del GNTM
 • MORENO MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO - Coordinador del GTM
 • PLEGUEZUELOS CASINO, BENJAMÍN -  Coordinador del MUENO
 • CASTELLS SANABRA, MARCEL·LA - Coordinadora del MUNGTM
 • DE MELO RODRÍGUEZ, GERMÁN - Coordinador del MUGOIEÁ
 • GARCíA ZUGASTI, MARTA - Cap de Gestió Acadèmica
 • NICOLÁS APRUZZESE, JOAN - Representant del PDI
 • BELLIDO FRESQUET, ERIC-HERNÁN - Representant dels estudiants de grau
 • SIMEÓN VALLBÉ, GERARD - Representant dels estudiants de màster

 

COMISSIÓ D'USUARIS DE BIBLIOTECA (CUB)

Els objectius de la CUB són:

 • Garantir la coordinació entre les necessitats dels usuaris de la biblioteca (docència, aprenentatge i recerca) i els serveis i continguts que ofereix la Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
 • Afavorir la integració de la Biblioteca de l'FNB dins la comunitat (PDI, PAS i estudiantat) de l'FNB.

Reglament de la CUB

Són membres d'aquesta comissió (octubre 2023):

MEMBRES NATS

 • VELA DEL OLMO, MONTSERRAT - Vicedegana Cap d'Estudis
 • CODINA COSTA, MERCÈ - Cap de la Biblioteca de l'FNB
 • XALABARDER VOLTES, ANNA - Cap de la UTGAN

MEMBRES ELECTES

 • CASTELLS SANABRA, MARCEL·LA - Representant del PDI
 • LUCIO VALLESPÍN, SERGI - Representant dels estudiants

 

COMISSIÓ D'IGUALTAT DE GÈNERE

La Comissió d’Igualtat de Gènere de la Facultat de Nàutica de Barcelona treballa en la incorporació de la competència de perspectiva de gènere a les assignatures de tots els graus i màsters de la Facultat. Així mateix, fomenta iniciatives per promoure la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per qüestions de gènere a l’FNB.

Reglament de la Comissió d'Igualtat de Gènere

Són membres d'aquesta comissió (febrer 2021):

President: Agustí Martin (Degà de l'FNB)

Secretària: Clàudia Barahona (Responsable d’Igualtat de l’FNB)

Montserrat Vela (Cap d’Estudis)
Rosa M. Fernández (Vicedegana de Qualitat, responsable d’igualtat d’oportunitats)
Anna Xalabarder (Cap de la Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit de Nàutica)
Marcel·la Castells (PDI)
Antoni Isalgué (PDI)
Santiago Ordás (PDI)
Mercè Codina (PAS)
Vasti Campos (estudiant)
Kristina Monsalve (estudiant)

 

 

COORDINACIÓ DE LES TITULACIONS

Coordinador GTM:  JUAN ANTONIO MORENO MARTÍNEZ

Coordinador GNTM:  FRANCESC XAVIER MARTÍNEZ DE OSÉS

Coordinador GESTN:  SERGIO ROMERO LAFUENTE

Coordinador MUGOIEM:  GERMÁN DE MELO RODRÍGUEZ

Coordinadora MUNGTM:  MARCEL·LA CASTELLS SANABRA

Coordinador MUENO:  BENJAMÍN PLEGUEZUELOS CASINO

Go to top