Qui som

Personal d'administració i serveis de la Facultat de Nàutica de Barcelona

Nom Adreça de correu Telèfon Despatx
BATLLO COLL, JOSEP ALEXANDREjosep.batllo.collarrobaupc.edu934017928
BLASCO GONZALEZ, CRISTINAcristina.blasco.gonzalezarrobaupc.edu934054624
BORAO CARIDAD, MARIA DE LAS MERCEDESmerce.boraoarrobaupc.edu934017936PLANTA BAIXA
CAMPANARIO RODRÍGUEZ, DIEGO FRANCISCOdiego.francisco.campanarioarrobaupc.edu934017928
CODINA COSTA, MARIA MERCÈmerce.codinaarrobaupc.edu934011812BIBLIOTECA FNB
DELGADO UDAONDO, M. TERESAm.teresa.delgadoarrobaupc.edu934017940SECRETARIA
FABREGAS PUNTI, ANNA MARIAanna.fabregas-puntiarrobaupc.edu934017925GESTIÓ ACADÈMICA
GARCIA ZUGASTI, MARTAmarta.garciaarrobaupc.edu934017931GESTIÓ ACADÈMICA
GELARDO GOMEZ, NORBERTnorbert.gelardoarrobaupc.edu
GIRONA VAZQUEZ, CONCEPCIONconchiarrobafnb.upc.edu934017911DIRECCIÓ
HERNANDEZ APARICI, JOAQUINjoaquin.hernandezarrobaupc.edu934017936PLANTA BAIXA
MACH BENEYTO, MARTAmarta.macharrobaupc.edu934017930PLANTA 0
MARGALEF CALVENTUS, MONTSERRATmontse.margalefarrobaupc.edu934017932
MATAS SERNA, MARIA DE LAS NIEVESneus.matasarrobaupc.edu934017933GESTIÓ ACADÈMICA
MATEU LLEVADOT, JORDIjordi.mateuarrobaupc.edu934017922
MEDINA BOLÍVAR, FRANCISCO JAVIER
MEDINA SOLA, MARIA ANGELAamedinaarrobafnb.upc.edu934017930PLANTA BAIXA
MENDOZA GARCIA, MANUELmanel.mendozaarrobaupc.edu934017935BIBLIOTECA FNB
MENENDEZ GUILLEN, SANTIAGOsanti.menendezarrobaupc.edu934017928
MORENO PASCUAL, VANESSAvanessa.moreno.pascualarrobaupc.edu934017930PLANTA BAIXA. SECRETARIA
SEGURA ESPADERO, DAVIDdseguraarrobafnb.upc.edu934017799MANTENIMENT
TORRALBO GAVILAN, JORGEjtorralboarrobacen.upc.edu934017936PLANTA 0
VIÑAS CULLELL, ANNAanna.vinasarrobaupc.edu934017934BIBLIOTECA FNB
XALABARDER VOLTAS, ANAanna.xalabarderarrobaupc.edu934017929ADMINISTRACIO

Professorat amb docència a la Facultat de Nàutica de Barcelona el quadrimestre 2021 - 1

Càrrec Nom Adreça de correu Telèfon Departament
ProfessorAYLLON MARTINEZ, VICTORvictor.ayllonarrobaupc.eduCEN
ProfessorAYMERICH MARTINEZ, FRANCISCO JAVIERxavier.aymericharrobaupc.edu934017917ESAII
ProfessorAZNAR AGUILAR, FRANCISCOfrancesc.aznararrobaupc.eduCEN
ProfessorBARAHONA FUENTES, CLAUDIAclaudia.barahonaarrobaupc.edu934017919THATC
ProfessorBLANCO CUMPLIDO, MARIA NURIAnuria.blanco.cumplidoarrobaupc.edu934017922CEN
ProfessorBONET VILELA, FIDELfidel.bonetarrobaupc.eduESAII
ProfessorBORDERA PEREZ, MARIA DEL CARMEcarme.borderaarrobaupc.edu934017164THATC
ProfessorBOU ORENCH, CARLEScarles.bouarrobaupc.eduEE
ProfessorCAMPOS CACHEDA, JOSÉ MAGÍNmagin.camposarrobaupc.edu934017090ECA
ProfessorCAMPOS TORESANO, CRISTINAcristina.campos.toresanoarrobaupc.edu934017932CEN
ProfessorCASALS TORRENS, PABLOp.casalsarrobaupc.edu934017797EE
ProfessorCASTELLS SANABRA, MARCEL·LAmarcella.castellsarrobaupc.edu934010872CEN
ProfessorCODINAS POCH, XAVIERxavier.codinasarrobaupc.eduOE
ProfessorCORCUERA GIMENO, JAVIERjavier.corcueraarrobaupc.eduEE
ProfessorDE BALLE DE DOU, FRANCISCO JAVIERjdeballearrobacen.upc.edu934017333CEN
ProfessorDE LA PUENTE MARTORELL, JOSE MANUELjm.delapuentearrobaupc.edu934017942CEN
ProfessorDE MELO RODRIGUEZ, GERMANdemeloarrobafnb.upc.edu934017777CEN
ProfessorDEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIERluis.javier.del.vallearrobaupc.edu934012584EQ
ProfessorELGUETA MONTO, JOSEPjosep.elguetaarrobaupc.edu934137694MAT
ProfessorESPINO INFANTES, MANUELmanuel.espinoarrobaupc.edu934017394ECA
ProfessorFERNANDEZ CANTI, ROSA M.rosa.mari.fernandezarrobaupc.edu934015895ESAII
ProfessorFERNÁNDEZ-COTERO CAMPOS, LUISlluis.fernandez-coteroarrobaupc.edu934017932CEN
ProfessorFONOLLOSA MAGRINYA, JORDIjordi.fonollosa.marrobaupc.edu934016972ESAII
ProfessorFUENTES EXPÓSITO, MARIA ÁNGELESmaria.angeles.fuentesarrobaupc.eduESAII
ProfessorFUSES NAVARRA, VICTORvictor.fusesarrobaupc.eduEE
ProfessorGIRONELLA I COBOS, FRANCESC XAVIERxavi.gironellaarrobaupc.edu934015761ECA
ProfessorGONZÁLEZ PELÁEZ, MARTAmarta.gonzalez.pelaezarrobaupc.eduOE
ProfessorGRAU GOTÉS, MARIA ÁNGELAangela.grauarrobaupc.edu934137976MAT
ProfessorGRAU MUR, RAMONrgrauarrobacen.upc.edu934017907CEN
ProfessorISALGUE BUXEDA, ANTONIOantonio.isalguearrobaupc.edu934017914FIS
ProfessorJURADO GRANADOS, JOELjoel.juradoarrobaupc.edu934054692CEN
ProfessorKING, TIMOTHYtimothy.kingarrobaupc.edu934016420THATC
ProfessorKINGESKI, LUCIANOluciano.kingeskiarrobaupc.edu934015941OE
ProfessorLARIO LOYO, JOAN CARLESjoan.carles.larioarrobaupc.edu934137686MAT
ProfessorLEON ARIAS, ALEJANDROalex.leonarrobaupc.eduCEN
ProfessorLLOANSÍ COLOM, ARNAUarnau.lloansiarrobaupc.eduCEN
ProfessorMARTIN MALLOFRE, AGUSTINamartinarrobacen.upc.edu934017911CEN
ProfessorMARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIERfrancesc.xavier.martinezarrobaupc.edu934017939CEN
ProfessorMARTINEZ GARCIA, JAVIERx.martinezarrobaupc.edu934017918CEN
ProfessorMASSIP ALVAREZ, SERGIOsergio.massiparrobaupc.eduFIS
ProfessorMATEU LLEVADOT, JORDIjordi.mateuarrobaupc.edu934017920CEN
ProfessorMONCUNILL MARIMON, JORGEjordi.moncunillarrobaupc.edu934017922CEN
ProfessorMONTOLIO LOBERA, POLpol.montolioarrobaupc.edu934017932CEN
ProfessorMORENO MARTÍNEZ, JUAN ANTONIOjmorenoarrobacen.upc.edu934017794CEN
ProfessorMUÑOZ HERNANDEZ, PEDRO IGNACIOpedro.ignacio.munozarrobaupc.eduEE
ProfessorMYRTHIANOS, VASILEIOSvasileios.myrthianosarrobaupc.edu934017936OE
ProfessorOLIVELLA NADAL, JORGEjorge.olivellaarrobaupc.edu934016703OE
ProfessorORDAS JIMENEZ, SANTIAGOsantiago.ordasarrobaupc.edu934017921CEN
ProfessorORTIGOSA BARRAGÁN, INMACULADAinmaculada.ortigosaarrobaupc.edu934010873CEN
ProfessorOTERO GRUER, FERMÍN ENRIQUEfermin.oteroarrobaupc.edu937398102CEN
ProfessorPACHECO BLAZQUEZ, RAFAELrafael.pachecoarrobaupc.edu934137400CEN
ProfessorPARDO GIL ALBERDI, MIGUELmpardoarrobacen.upc.edu934017921CEN
ProfessorPARGA VÁZQUEZ, ANDREA MARÍAandrea.pargaarrobaupc.edu934017932CEN
ProfessorPASCUAL SOLDEVILLA, ERIC JOSEeric.pascual.soldevillaarrobaupc.eduCEN
ProfessorPÉREZ MADRIGAL, MARIA DEL MARm.mar.perezarrobaupc.edu934016682EQ
ProfessorPOL FERNANDEZ, CLEMENTEclemente.polarrobaupc.edu934017477EEL
ProfessorPUIGGALI BELLALTA, JORGEjordi.puiggaliarrobaupc.edu934015649EQ
ProfessorREVILLA LÓPEZ, GUILLEMguillermo.revillaarrobaupc.edu934016677EQ
ProfessorRIBET GÓMEZ, JOSEP ALBERTjosep.albert.ribetarrobaupc.eduCEN
ProfessorRIVAS CAÑAS, MANUELmanuel.rivas-canasarrobaupc.edu934016677EQ
ProfessorROBLEDANO ESTEBAN, JOSE MANUELjose.manuel.robledanoarrobaupc.edu934017922CEN
ProfessorRODRIGO DE LARRUCEA, JAIMEjaime.rodrigoarrobaupc.edu934015755CEN
ProfessorRODRIGUEZ BARRAGUER, VICENÇvicenc.rodriguezarrobaupc.edu934137479EE
ProfessorRODRIGUEZ CASTILLO, MANUELmrodriguezarrobacen.upc.edu934015706CEN
ProfessorROMERO LAFUENTE, SERGIOsergio.romero-lafuentearrobaupc.edu934017917ESAII
ProfessorROSON SANCHEZ-BRUNETE, ISAACisaac.rosonarrobaupc.edu934017932CEN
ProfessorSA LOPEZ, DANIELdaniel.saarrobaupc.eduCEN
ProfessorSANCHEZ SANCHEZ, JULIANjulian.sanchezarrobaupc.edu934017932CEN
ProfessorTORRALBO GAVILAN, JORGEjtorralboarrobacen.upc.edu934017924CEN
ProfessorTRUBAT CASAL, PAUpau.trubat.casalarrobaupc.edu934011053CEN
ProfessorTURON PUJOL, FRANCESCfrancesc.turonarrobaupc.eduCEN
ProfessorVALLELLANO GARCÍA, JOSE MANUELjose.manuel.vallellanoarrobaupc.edu934017932CEN
ProfessorVELA DEL OLMO, MARIA MONTSERRATmontse.velaarrobaupc.edu934137696MAT
ProfessorVELASQUEZ CORREA, SERGIO IVÁNsergio.ivan.velasquezarrobaupc.edu934010874CEN
Go to top