Màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica

Màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica (MUENO)

 

RUCT  4316144

 

Memòria                                                                

Memòria de la titulació  -  20.10.2016

 

Acreditació                                                                 

Informe per a l'acreditació 13.01.2021

 

Seguiment                                                                 

Informe de Seguiment de Centre 18.12.2019

Informe de Seguiment de Centre 19.12.2018

 

Verificació                                                                 

Informe d'Avaluació 19.05.2017

 

 

Go to top