Màster universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes

Màster universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes (MUGOIEM)

 

RUCT 4316048

 

Memòria                                                                 

Memòria de la titulació - 28.05.2018

 

Acreditació                                                                 

Avaluació favorable de la sol·licitud d'acreditació - 17.12.2020

Informe del centre - 04.03.2020

 

Seguiment                                                                 

Informe de Seguiment de Centre  - 18.12.2019

Informe de Seguiment de Centre  - 19.12.2018

 

Modificació                                                                

Avaluació Modifica (semipresencialitat)  - 18.07.2018

Avaluació Modifica (canvi nom)  -  10.04.2017

 

Verificació                                                                 

Informe avaluació reverificació - 01.07.2016

Resolució Consejo de Universidades - 23.07.2014

Informe avaluació verificació - 07.07.2014

Verifica MEM - 30.12.2013

Go to top