Màster universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes

Màster universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes (MUGOIEM)

 

RUCT 4316048

 

Verificació                                                                 

Informe avaluació verificació 01.07.2016

Resolució Consejo de Universidades 23.07.2014

Informe favorable verificació 07.07.2014

Verifica MEM 30.12.2013

 


Seguiment                                                                 

Informe de Seguiment de Centre 19.12.2018

 


Modificació                                                                

Avaluació Modifica (semipresencialitat)  18.07.2018

Modifica (semipresencialitat) 28.05.2018

Avaluació Modifica (canvi nom) 10.04.2017

 


Acreditació                                                                 

 

 
Go to top