Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval

Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval (GESTN)

 

RUCT  2501984

 

Memòria                                                                

Memòria vigent de la titulació

 

Acreditació                                                                 

Informe del Comitè d'Avaluació Extern    (19.10.2016)

Autoinforme d'Acreditació    (11.07.2016)  

 

 

Seguiment                                                                 

Informe de Seguiment del Centre   (24.02.2021)

Informe AQU d'Avaluació del Seguiment    (30.04.2020)

Informe de Seguiment de Centre    (19.12.2018)

Informe de Seguiment del Curs 2012/2013     (03.04.2014)

Informe de Seguiment del Curs 2012/2013     (11.01.2013)

Informe AQU d'Avaluació de l'Informe de Seguiment del Curs 2010/2011    (22.11.2012)

Informe de Seguiment del Curs 2010/2011    (18.05.2012)

 

Verificació                                                                 

Resolució del Consejo de Universidades   (02.07.2010)

Informe ANECA     (21.06.2010)

Memòria de Verificació GESTN    (05.2010)

Go to top