Rependre els estudis (desvinculats per normativa de permanència)

INFORMACIÓ PRÈVIA

Segons la normativa de permanència en els estudis de grau de la FNB les exigències acadèmiques mínimes per poder continuar els seus estudis són:

  • estudiants de nou accés: superar en el primer any acadèmic un mínim de 12 crèdits ECTS pels Graus i 15 crèdits ECTS pels Màsters, amb independència de les matrícules formalitzades
  • estudiants en la Fase Inicial pels Graus: els estudiants a temps complet han de superar les assignatures que conformen la Fase Inicial en un termini màxim de 2 anys acadèmics, i els estudiants a temps parcial en un termini màxim de 4 anys acadèmics.

QUAN ES POT FER LA SOL·LICITUD DE READMISSIÓ

TERMINI DE SOL·LICITUD

 

Consultar matrícula nou accès al Calendari de Tràmits Acadèmics

 

 

Go to top