Rependre els estudis (desvinculats per normativa de permanència)

INFORMACIÓ PRÈVIA

Segons la normativa de permanència en els estudis de grau de la FNB les exigències acadèmiques mínimes per poder continuar els seus estudis són:

  • estudiants de nou accés: superar en el primer any acadèmic un mínim de 12 crèdits ECTS pels Graus i 15 crèdits ECTS pels Màsters, amb independència de les matrícules formalitzades
  • estudiants en la Fase Inicial pels Graus: els estudiants a temps complet han de superar les assignatures que conformen la Fase Inicial en un termini màxim de 2 anys acadèmics, i els estudiants a temps parcial en un termini màxim de 4 anys acadèmics.

QUAN ES POT FER LA SOL·LICITUD DE READMISSIÓ

  • Quan hagi transcorregut un període mínim de dos anys des del moment de la desvinculació
  • i s'hagi obtingut plaça mitjançant l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat o segons les normes d'accés vigents per a aquests estudis.
  • i s'hagi obtingut l'autorització prèvia del rector o rectora de la UPC mitjançant una instància adreçada al Degà.

COM FER LA SOL·LICITUD

Un cop obtinguda la plaça universitària, NOMÉS SI ES TRACTA DELS MATEIXOS ESTUDIS JA INICIATS, i abans del període de matrícula, sol·liciteu l'autorització de reingrés als estudis al rector o rectora de la nostra Universitat. Aquest tràmit l'heu de fer mitjançant una instància adreçada al Degà/Degana de la FNB, al Registre Electrònic de la UPC.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Consultar matrícula nou accès al Calendari de Tràmits Acadèmics

RESOLUCIÓ

La resolució serà comunicada directament pel Servei de Gestió Acadèmica de la UPC. Aquesta mateixa resolució és comunicada a la Secretaria Acadèmica de la FNB per tal que pugui matricular a l'estudiant en el cas de resolució positiva.

 

Go to top