Certificats d'Especialitat

INFORMACIÓ PRÈVIA

Per a l'expedició de qualsevol dels títols professionals i tarjetes de la Marina Mercant es requereix estar en possessió de diferents certificats d'especialitat. Alguns d'aquests certificats son obligatoris per exercir l'activitat professional als vaixells. Els estudiants de la Facultat superen la part teòrica amb assignatures que cursen en els seus estudis i que estan associades a les competències STCW corresponents. Per assolir la part pràctica, des de l'Aula Professional s'organitzen cursos destinats als estudiants de la FNB dels quals s'informen mitjançant un mail que emet la Secretaria Acadèmica de la FNB.

El certificat de Formació Bàsica en Seguretat és necessari per la realització de les pràctiques d’embarcament a l’àmbit professional. Per obtenir-lo cal realitzar els següents cursos pràctics:

  • Basic contraincendis
  • Supervivència en el mar

 

REQUISITS PER OBTENIR ELS CERTIFICATS

Atenció: només es compensen les assignatures al tancar el bloc curricular. Han de constar superades per poder generar el certificat corresponent.

Important: les assignatures reconegudes/convalidades no donen dret a l'emissió de certificat tret que consti que s'han assolit les competències STCW. En aquests casos es pot renunciar al reconeixement/convalidació abans de realitzar la matrícula o bé treure's el certificat corresponent a l'aula professional o a qualsevol entitat homologada que els realitzi.

Un cop obtingut el certificat d'especialitat que emet la FNB s'ha de tramitar a qualsevol Capitania Marítima de l'Estat Espanyol perquè sigui efectiu.

La capitania Marítima de Barcelona es troba a:

Ronda del Port, sector 6

Torre de control

08039 Barcelona

Tel. 93 223 53 94

Actualment cal demanar cita prèvia.

COM FER LA SOL·LICITUD DELS CERTIFICATS

Sol.licitar-los a la Secretaria Acadèmica per email: gestio.academica.fnb@upc.edu un cop finalitzada l'avaluació curricular. Has d'adjuntar el Model de sol·licitud dels Certificats d'Especialitat i el comprovant de pagament.

COM INSCRIURE'S AL CURSOS PRÀCTICS D'ESPECIALITAT

S'envia un email a tot l'alumnat matriculat a la FNB quan s'organitzen els cursos interns: cal seguir les instruccions i complir els requisits. Els estudiants de la FNB tenen un preu especial.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Un cop passada l'avaluació curricular del quadrimestre corresponent es podran generar els certificats. S'haurà de sol·licitar passat el període de matrícula. En casos d'urgència contactar amb la Secretaria de la FNB.

INFORMACIÓ RELACIONADA

Aula Professional de la FNB

Localització Aula Professional de la FNB

Regulació Legal dels certificats d'especialitat

Go to top