Mobilitat

 

La Facultat de Nàutica de Barcelona té entre els seus objectius fomentar la mobilitat de l’estudiantat per tal que aquest pugui realitzar el seu Projecte de Fi de Grau o Màster, un curs complet o un quadrimestre en una institució estrangera. Per això, la Facultat de Nàutica de Barcelona participa en diversos programes d’intercanvi a diferents universitats. Aquest acords ofereixen als estudiants l’oportunitat de gaudir d’una experiència molt enriquidora tan a nivell acadèmic com personal.

INFORMACIÓ AMPLIADA AL WEB DE LA FNB

 

Protocol Erasmus

Quan les mobilitats han estat acceptades per part de cada estudiant, el Vicedeganat de RRII envia a cada universitat de destí la llista dels candidats seleccionats.

La universitat de destí informarà a cada estudiant quina és la documentació que cal d'enviar (application form) i habitualment remet també informació útil per l'estada.

Cal enviar a la universitat de destí la informació requerida el més aviat possible. Un cop enviat l'application form, la Universitat de destí t'informarà sobre si estàs o no acceptat.

Amb aquesta informació es podrà generar la documentació que t'acreditarà a l'estranger com a estudiant d'intercanvi.

Beques

Aconseguir una plaça de mobilitat no suposa rebre cap ajut automàticament.

Cal tramitar les diferents sol·licituds d'ajuts en els terminis corresponents i entregar la informació requerida en cada cas.

Matrícula

Abans de marxar, hauràs de matricular obligatòriament a l'FNB els crèdits que figuren en el acord acadèmic.

Assegurança obligatòria

Amb l'objectiu de garantir una cobertura adequada en cas d'accident o emergència, la matrícula en mobilitat UPC outgoing incorpora la subscripció obligatòria d'una pòlissa d'assegurança per tots els estudiants amb una mobilitat internacional. Trobaràs els detalls a continuació:

https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-estudiants/mobilitat-de...

Si ja tens contractada una assegurança equivalent, caldrà pujar la còpia del certificat de cobertures a la teva e-secretaria (quan la mobilitat ja estigui donada d'alta), per tal que la validem i que així no se't cobri un altre cop quan formalitzis la teva matrícula UPC com a estudiant de mobilitat

 

Taula destinacions internacionals

Taula destinacions nacionals

 

  

Go to top