Accés a la Doble Titulació

INFORMACIÓ PRÈVIA

L'estudiantat que vulgui cursar la Doble Titulació obtindrà el Grau en Tecnologies Marines i el Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval.

PLACES OFERTADES PER QUADRIMESTRE

20 PLACES

COM FER LA SOL·LICITUD

És imprescindible estar matriculat al GRAU EN TECNOLOGIES MARÍTIMES o al GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL i tenir la FASE INICIAL SUPERADA.

Realitzar una instància mitjançant la teva e-secretaria dins de les dates publicades en el Calendari de Tràmits Acadèmics de la FNB

CRITERIS DE SELECCIÓ

  • Cal tenir, com a mínim, nota mitjana de 5 a l'expedient d'origen.
  • En cas de haver-hi més demanda que places, es prioritzarà per nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis d'origen.
  • En cas d'empat, es tindrà en compte la nota d'accés en els estudis de destí de l'any que es va accedir.

RESOLUCIÓ

Es comunicarà la resolució donant resposta a la instància rebuda per la e-Secretaria segons la data publicada al Calendari de Tràmits Acadèmics de la FNB

ESTRUCTURA DE LA DOBLE TITULACIÓ

Més informació Doble Titulació GTM /GESTN

 

Go to top