Accés a la Doble Titulació

INFORMACIÓ PRÈVIA

L'estudiantat que vulgui cursar la Doble Titulació obtindrà el Grau en Tecnologies Marines i el Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval.

PLACES OFERTADES PER QUADRIMESTRE

20 places

COM FER LA SOL·LICITUD

Per accedir a la Doble Titulació, és imprescindible estar matriculat al GRAU EN TECNOLOGIES MARÍTIMES o al GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL i tenir la FASE INICIAL SUPERADA.

Realitzar una instància mitjançant la teva e-secretaria dins de les dates publicades en el Calendari de Tràmits Acadèmics de la FNB en el apartat Accés.

CRITERIS DE SELECCIÓ

  • Cal tenir, com a mínim, nota mitjana de 5 a l'expedient d'origen
  • En cas de haver-hi més demanda que places, es prioritzarà per nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis d'origen
  • En cas d'empat, es tindrà en compte la nota d'accés en els estudis de destí de l'any que es va accedir

RESOLUCIÓ

La resolució es comunicarà donant resposta a la instància rebuda per la e-Secretaria segons la data publicada al Calendari de Tràmits Acadèmics de la FNB on també s'informa de les dates de matrícula.

ESTRUCTURA DE LA DOBLE TITULACIÓ

Més informació Doble Titulació GTM/GESTN

Tenir en compte: Els/les estudiants que vulguin accedir a la doble titulació i que a l'expedient de la titulació d'origen tinguin assignatures convalidades o reconegudes, han de tenir en compte que en alguns casos no s'apliquen al nou estudi de la doble titulació. En cas de dubtes, consulteu a la Secretaria Acadèmica.

Go to top