Accés a les titulacions de màster

INFORMACIÓ PRÈVIA

La Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) pertany a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) des de l'any 1990 ( + info ) i en ella pots estudiar tres Màsters relacionats amb l'àmbit de la Nàutica, Tecnologies Marines i Enginyeria Naval i Oceànica:

L’estudiantat de la UPC podrà accedir i matricular-se d‘un Màster de la FNB sempre que estigui cursant els estudis de Grau que en donen accés i, per finalitzar-los, els restin un màxim de 9 ECTS i el TFG. Per formalitzar la matrícula del Màster caldrà haver matriculat els crèdits pendents per finalitzar el Grau. Si finalment accedeix i no matricula els crèdits pendents del grau, haurà de fer una reserva de plaça per no perdre els 300 euros de dipòsit del màster.

L'estudiantat de fora de la UPC, poden ser admesos/es al màster si només tenen pendent el TFG del grau que en dona accés però no es podran matricular sense haver finalitzat els estudis de grau. Per aquesta raó, en aquests casos, es pot allargar el període de matrícula fins a 31 d’ octubre de l'any en curs. Si, finalment no es titula dins d’aquest període, haurà de demanar una reserva de plaça (taxa associada de 90€) per iniciar els estudis el següent quadrimestre (començament al febrer) o el següent curs i no perdre els 300€ de diposit.

COM FER LA SOL·LICITUD

La preinscripció als màsters de la UPC es fa mitjançant l'aplicatiu que trobaràs en aquest enllaç: Aplicatiu preinscripció

La descripció de com fer la preinscripció es pot consultar al següent link: Ajuda preinscripció

TERMINI DE SOL·LICITUD

Consultar el calendari de tràmits administratius a l'apartat Accés.

RESOLUCIÓ

La comissió acadèmica del Màster s'anirà reunint al llarg del període de preinscripció per resoldre les sol·licituds rebudes. El llistat d'admissions es publicarà en les dates establertes al calendari de tràmits administratius a l'apartat Accés. Finalitzat aquest període, en cas que hi hagin places lliures, s'obrirà un nou període de preinscripció que finalitzarà al setembre.

La matrícula de nou accés es formalitzarà a principis de setembre. En el moment de formalitzar la matricula, cada estudiant haurà de presentar els originals de tota la documentació requerida per accedir al Màster.

En el cas de que quedin places lliures al quadrimestre de tardor, s'obrirà un període de preinscripció per poder accedir al quadrimestre de primavera. Consultar el calendari de tràmits administratius a l'apartat Accés.

INFORMACIÓ RELACIONADA

Els Màsters a la UPC

Go to top