Certificats Acadèmics

INFORMACIÓ PRÈVIA

Una certificació acadèmica és un document expedit pels serveis administratius on es certifiquen totes les dades acadèmiques de l'estudiant segons consten al seu expedient.

COM SOL·LICITAR-HO

Certificats més freqüents:

a) Expedient acadèmic sense signatura mitjançant l' e-secretaria  a l'apartat Expedient - Documentació (documentació relacionada amb el teu expedient). Ets on pots comprovar la situació del teu expedient.

b) Certificat acadèmic personal amb signatura, aquest document és el que s'ha de sol·licitar quan s'ha de presentar en qualsevol organisme oficial. S'ha de sol·licitar mitjançant l'e-secretaria a l'apartat Certificats. Pots triar si el vols amb signatura manual o amb signatura digital i te una taxa associada. L'obtenció està condicionada al pagament de la taxa que trobaràs a l'apartat d'Impresos i pagaments de la teva e-Secretaria. El certificat amb signatura digital el podràs descarregar a l'endemà del pagament de la taxa.

Consulta per la teva e-Secretaria apartat "Certificats" els diferents tipus de certificats disponibles que pots sol·licitar.

Go to top