Matrícula TFG/TFM

INFORMACIÓ PRÈVIA

Per poder matricular el TFG/TFM ha d'estar prèviament pre-inscrit mitjançant la intranet de la FNB. Has de fer arribar el full de preinscripció a la Secretaria de la FNB:  gestio.academica.fnb@upc.edu . Paral·lelament has de fer una instància per la e-secretaria sol·licitant matricular el TFG/TFM i informant la forma de pagament que vols. Un cop es comprova que reuneixes els requisits es procedirà a realitzar la matrícula.

El període per defensar el TFG/TFM l'has de consultar al calendari de tràmits. A més del quadrimestre, tens l'opció d'ampliar el termini de presentació pagant una taxa addicional. Per ampliar el termini has de fer una instància per la e-secretaria un cop finalitzat el quadrimestre en el qual el tens matriculat. Consultar dates al Calendari de Tràmits.

Un cop exhaurit el temps màxim que et permet la teva matrícula i no has fet la defensa, s'avaluarà el teu treball com a no presentat (NP) i hauràs de tornar a iniciar tot el procés.

Per poder dipositar i defensar el TFG (només per als GRAUS) s'ha de tenir superat el Curs Written Skills i superat en el GNTM i GTM el BC2.1 i en el GESTN el BC2.

COM FER LA SOL·LICITUD

Mitjançant una instància a la teva e-secretaria.

TERMINIS DE SOL·LICITUD

Consultar el Calendari de Tràmits administratius

RESOLUCIÓ

Trobaràs la resposta a la teva instància.

INFORMACIÓ RELACIONADA

Informació TFG/TFM

Go to top