Convalidació per cicles formatius de grau superior (CFGS)

INFORMACIÓ PRÈVIA

Estudiants que estiguin en possessió d'algun Títol de CFGS de l'àmbit NÀUTIC PESQUER poden sol.licitar convalidacions als Graus impartits a la FNB:

Les assignatures convalidables s’incorporen a l'expedient quan es matriculen i per ordre d’impartició.

Les assignatures convalidades o reconegudes no donen dret a l'emissió de certificats d'especialitat. En aquests casos es pot optar per no convalidar les assignatures associades a certificats d'especialitat o bé aconseguir-los mitjançant cursos d'entitats externes homologades. (aula professional).

Igualment, les assignatures de qualsevol dels nostres graus que donen lloc a l'acreditació de la tercera llengua, en cas d'estar convalidades o reconegudes, no donen lloc a aquesta acreditació.

COM FER LA SOL·LICITUD

A l’inici dels estudis i abans de la matrícula.

Presentar la sol.licitud oficial mitjançant instància genèrica a la UPC, aportant:

  • Certificació acadèmica de les qualificacions del cicle formatiu (si escau)
  • Còpia del títol (o resguard)
  • Un cop introduïdes les convalidacions en el vostre expedient es generarà la taxa de sol.licitud de convalidacions que haureu d'abonar mitjançant la vostra e-secretaria a l'apartat d'impresos i pagaments.
  • Les assignatures convalidades sortiran en el potencial de matrícula del quadrimestre corresponent i s'han de matricular (tenen un cost aproximat del 15% del preu del crèdit)

 

TERMINI DE SOL·LICITUD

Veure el calendari de tràmits.

 

 

 

 

 

 

Go to top