Convalidació per cicles formatius de grau superior (CFGS)

INFORMACIÓ PRÈVIA

Estudiants que estiguin en possessió d'algun Títol de CFGS de l'àmbit NÀUTIC PESQUER poden sol.licitar convalidacions als Graus impartits a la FNB:

Les assignatures convalidables s’incorporen a l'expedient quan es matriculen i per ordre d’impartició.

* L'estudiantat del Grau en Nàutica i Transport Marítim que tinguin convalidada l'assignatura 280610 Navegació costanera no tenen dret a l'emissió del certificat d'especialitat ECDIS. Poden obtar per no convalidar dita assignatura o per aconseguir externament el certificat ECDIS. En general, les assignatures convalidades o reconegudes no donaran lloc l'emissió de certificats d'especialitat. Podeu consultar els requisits per l'emissió de certificats d'especialitat en aquest enllaç.

 

COM FER LA SOL·LICITUD

A l’inici dels estudis i abans de la matrícula.

Presentar la sol.licitud oficial mitjançant instància genèrica a la UPC, aportant:

  • Certificació acadèmica de les qualificacions del cicle formatiu (si escau)
  • Còpia del títol (o resguard)
  • Un cop introduïdes les convalidacions en el vostre expedient es generarà la taxa de sol.licitud de convalidacions que haureu d'abonar mitjançant la vostra e-secretaria a l'apartat d'impresos i pagaments.

 

TERMINI DE SOL·LICITUD

Veure el calendari de tràmits.

 

 

 

 

 

 

Go to top