Revisió avaluació

INFORMACIÓ PRÈVIA

Els estudiants que consideren que, en el seu cas, s’han donat circumstàncies que desvirtuen el seu procés d’avaluació en alguna assignatura, poden dirigir un escrit d’al·legacions a la Comissió d’Avaluació Curricular corresponent.

COM FER LA SOL·LICITUD

A través de l’e-Secretaria, a l'apartat "Instàncies".

TERMINI DE SOL·LICITUD

S'ha de sol·licitar amb una antelació de tres dies hàbils respecte de la data d'actuació de la comissió corresponent, que surt publicada al calendari acadèmic de la FNB

RESOLUCIÓ

La resolució es pot consultar a l’e-Secretaria a l'apartat "les meves Instàncies" quan l'estat sigui "resolta" clicant la mateixa.

INFORMACIÓ RELACIONADA

Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC (NAGRAMA)

Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau de la FNB.

 

 

Go to top