Calendari tràmits administratius

Español Español

Accés

ESTUDIS TRÀMIT QUADRIMESTRE / PROCEDIMENT DATES SOL·LICITUD
GRAUS PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA CURS 2024/2025 Del 4 al 28 de juny de 2024 (ambdós inclosos)
PREINSCRIPCIÓ SETEMBRE CURS 2024/2025 18 i 19 de setembre de 2024
MÀSTERS PREINSCRIPCIÓ CURS 2024/2025 (TARDOR)

Del 26 de febrer al 24 de juliol de 2024

Preinscripció extraordinària: del 26 de juliol al 27 de setembre de 2024 si queden places lliures

PREINSCRIPCIÓ QUADRIMESTRE DE PRIMAVERA  (només si hi ha places lliures) CURS 2024/2025 (PRIMAVERA) Del 21 d'octubre de 2024 al 7 de febrer de 2025 (s'obrirà sempre i quan hi hagi places lliures)
 
GRAUS TRASLLAT Q1 (TARDOR)  

PLACES CURS 24/25 – Q1

GNTM:

GTM:

GESTN:

Del 3 al 8 de juliol de 2024
RESOLUCIÓ 24/25 – Q1 31 de juliol de 2024
MATRÍCULA 24/25 – Q1 5 de setembre de 2024
Q2 (PRIMAVERA)  

PLACES CURS 24/25 – Q2

GNTM:

GTM:

GESTN:

Del 13 al 17 de gener de 2025
RESOLUCIÓ 24/25 – Q2 5 de febrer de 2025
MATRÍCULA 24/25 – Q2 GNTM i GTM: pendent de determinar
GESTN: pendent de determinar
 
GRAUS/MÀSTERS

ADAPTACIÓ GRAUS

ADAPTACIÓ MÀSTERS

Q1 (TARDOR)

Consultar l'apartat Matrícula - Estudiants cursos anteriors 24/25 Q1

Del 3 al 8 de juliol de 2024

Q2 (PRIMAVERA)

Consultar l'apartat Matrícula - Estudiants cursos anteriors 24/25 Q2

Del 13 al 17 de gener de 2025
 
GRAUS/MÀSTERS REPRENDRE ELS ESTUDIS

Q1 (TARDOR)

Consultar l'apartat Matrícula - Estudiants cursos anteriors 24/25 Q1

Del 3 al 8 de juliol de 2024

Q2 (PRIMAVERA)

Consultar l'apartat Matrícula - Estudiants cursos anteriors 24/25 Q2

Del 13 al 17 de gener de 2025
 
GRAUS/MÀSTERS SIMULTANEÏTAT Q1 (TARDOR)

Cal fer preinscripció universitària.

Sol·licitar autorització al degà: del 17 de juliol al 30 de setembre de 2024

Q2 (PRIMAVERA)

Cal fer preinscripció universitària.

Sol·licitar autorització al degà: del 3 al 28 de febrer de 2025

 
GRAUS DOBLE TITULACIÓ GTM/GESTN Q1 (TARDOR)  
SOL·LICITUDS Del 8 al 12 de juliol de 2024
RESOLUCIÓ 30 de juliol de 2024
MATRÍCULA 5 de setembre de 2024
Q2 (PRIMAVERA)  
SOL·LICITUDS Del 20 al 24 de gener de 2025
RESOLUCIÓ 6 de febrer de 2025
MATRÍCULA pendent de determinar

Convalidacions / Reconeixements

ESTUDIS TRÀMIT QUADRIMESTRE / PROCEDIMENT DATES SOL·LICITUD
GRAUS SOL·LICITUD CONVALIDACIONS CFGS Q1 (TARDOR) Des del l'3 de juny al 2 de setembre de 2024
Q2 (PRIMAVERA) Des del 9 de desembre de 2024 fins al 31 de gener de 2025
GRAUS/MÀSTERS

SOL·LICITUD RECONEIXEMENTS D’ESTUDIS UNIVERSITARIS

SOL·LICITUD RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER EXPERIÈNCIA LABORAL I PROFESSIONAL

Q1 (TARDOR) Des del 3 de juny al 2 de setembre de 2024
Q2 (PRIMAVERA) Des del 9 de desembre de 2024 fins al 31 de gener de 2025

Matrícula

ESTUDIS TRÀMIT QUADRIMESTRE / PROCEDIMENT DATES SOL·LICITUD
GRAUS/MÀSTERS BECA EQUITAT CURS 24/25 Pendent de determinar
GRAUS/MÀSTERS BECA MEC CURS 24/25 Del 19 de març al 10 de maig de 2024 a les 15h (hora peninsular)
 
GRAUS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS
Assignació en 1a. preferència Grau en Nàutica i Transport Marítim (GNTM)

15 de juliol de 2024 de 10 a 14h. A les 9.30h. es farà un meet informatiu

Grau en Tecnologies Marines (GTM) 15 de juliol de 2024 de 10 a 14h. A les 9.30h. es farà un meet informatiu
Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval (GESTN) 15 de juliol de 2024 de 10 a 14h. A les 9.30h. es farà un meet informatiu
Reclamacions, assignació definitiva i incidències dels dies anteriors 17 de juliol de 2023 de 10 a 14h. A les 10h. es farà un meet informatiu
Segona assignació Grau en Nàutica i Transport Marítim (GNTM) 23 de juliol de 2024 de 10 a 14h. A les 9.30h. es farà un meet informatiu
Grau en Tecnologies Marines (GTM) 23 de juliol de 2024 de 10 a 14h. A les 9.30h. es farà un meet informatiu
Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval (GESTN) 23 de juliol de 2024 de 10 a 14h. A les 9.30h. es farà un meet informatiu
Incidències dels dies anteriors 25 de juliol de 2024
Reclamacions segona assignació i 3a. assignació de juny GNTM, GTM i GESTN 5 de setembre de 2024
4a. assignació de juny GNTM, GTM i GESTN 13 de setembre de 2024
5a. assignació de juny GNTM, GTM i GESTN 19 de setembre de 2024
6a. reassignació de juny GNTM, GTM i GESTN 26 de setembre de 2024
Assignació convocatòria de setembre GNTM, GTM i GESTN 27 de setembre de 2024
 
GRAUS ESTUDIANTS DE CURSOS ANTERIORS
Estudiants cursos anteriors Q1 (TARDOR) Grau en Nàutica i Transport Marítim i Grau en Tecnologies Marines : 18 de juliol de 2024
Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval i Doble titulació (GTM/GESTN): 19 de juliol de 2024
Incidències matrícula 18 i 19 de juliol de 2024 25 de juliol de 2024 i 5 de setembre de 2024
Q2 (PRIMAVERA) Grau en Nàutica i Transport Marítim i Grau en Tecnologies Marines : pendent de determinar
Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval i Doble titulació (GTM/GESTN): pendent de determinar
Incidències matrícula 6 i 7 de febrer de 2025 pendent de determinar
VARIACIONS MATRÍCULA Q1 (TARDOR) Fins al 16 de setembre de 2024
Q2 (PRIMAVERA) Fins al 21 de febrer de 2025
MODIFICACIONS MATRÍCULA Q1 (TARDOR) Del 17 de setembre al 31 d’octubre de 2024
Q2 (PRIMAVERA)

Del 24 de febrer al 31 de març de 2025 (en el cas d’estudiantat becari la data màxima es el 21 de febrer de 2025).

IMPORTANT: els/les estudiants amb beca només poden modificar la matrícula de primavera fins al 21 de febrer de 2025.

 
GRAUS/MÀSTERS

ABANDONAMENT DELS ESTUDIS CURS 2024/25

Q1 (TARDOR) Fins al 31 de gener de 2025
Q2 (PRIMAVERA) Fins al 28 de juny de 2025
 
GRAUS/MÀSTERS RENÚNCIA A LA MATRÍCULA CURS 2024/25 Q1 (TARDOR) Fins al 31 d’octubre de 2024
Q2 (PRIMAVERA) Fins al 31 de març de 2025 (en el cas d’estudiantat becari la data màxima es el 21 de febrer de 2025)
 
GNTM / GTM

PRÀCTIQUES CURRICULARS MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA CURS 2024/25

Q1 (TARDOR) Data límit 4 de novembre de 2024
Q2 (PRIMAVERA) Data límit 10 de maig de 2025 (en el cas d’estudiantat becari la data màxima es el 21 de febrer de 2025)
 
MÀSTERS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS
 

Q1 (TARDOR)

Incidències matrícula del 24 de juliol

24 de juliol de 2024

5 de setembre de 2024

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA SETEMBRE 16 de setembre de 2024
ESTUDIANTS DE FORA DE LA UPC PENDENTS DE DEFENSAR EL TFG Data límit 4 de novembre de 2024
ESTUDIANTS DE CURSOS ANTERIORS
  Q1 (TARDOR) MUNGTM, MUGOIEM I MUENO: 19 de juliol de 2024
Incidències matrícula del 19 de juliol 25 de juliol de 2024 i 5 de setembre de 2024
Q2 (PRIMAVERA) MUNGTM, MUGOIEM I MUENO: pendent de determinar
Incidències matrícula pendent de determinar
 
MÀSTERS VARIACIONS MATRÍCULA Q1 (TARDOR) Data límit  23 de setembre de 2024
Q2 (PRIMAVERA) Data límit 21 de febrer de 2025
 
MÀSTERS MODIFICACIONS MATRÍCULA Q1 (TARDOR) Del 24 de setembre fins al 31 d’octubre de 2024
Q2 (PRIMAVERA) Del 24 de febrer al 31 de març de 2025 (IMPORTANT: en el cas d’estudiantat becari la data màxima es el 21 de febrer de 2025)

 

Treball de Fi d'Estudis (TFE)

ESTUDIS TRÀMIT QUADRIMESTRE / PROCEDIMENT DATES SOL·LICITUD
GRAUS / MÀSTERS RESERVA Q1 (TARDOR) En qualsevol moment
Q2 (PRIMAVERA) En qualsevol moment
 
GRAUS / MÀSTERS

PREINSCRIPCIÓ (s’ha de realitzar quan es vol matricular el TFE)

Q1 (TARDOR) De l’1 de juny de 2024 fins al 25 d’octubre de 2024
Q2 (PRIMAVERA) De l’1 de gener de 2025 fins al 21 de març de 2025
 
GRAUS / MÀSTERS MATRÍCULA TFE Q1 (TARDOR) Del 1 de juliol fins al 25 d’octubre de 2024
Q2 (PRIMAVERA) De l’1 de febrer fins al 21 de març de 2025 (en el cas d’estudiantat becari la data màxima es el 21 de febrer de 2025)
 
GRAUS / MÀSTERS TAXA AMPLIACIÓ DE TERMINI MATRÍCULA TFE    
CURS 23/24 – Q2 Data màxima: 7 d’octubre de 2024
CURS 24/25 – Q1 Data màxima: 10 de maig de 2025
CURS 24/25 – Q2 Data màxima: 10 d’octubre de 2025
 
GRAUS / MÀSTERS DIPÒSIT CURS 23/24 – Q2 De l’1 al 10 de cada mes fins al 10 de juliol de 2024
CURS 23/24 – Q2 AMB TAXA ADDICIONAL De l’1 al 10 de cada mes fins al 10 d’octubre de 2024
CURS 24/25 – Q1 De l’1 al 10 de cada mes fins al 10 de gener de 2025

CURS 24/25 – Q1 AMB TAXA ADDICIONAL

CURS 24/25 – Q2
CURS 24/25 – Q2 AMB TAXA ADDICIONAL

De l’1 al 10 de cada mes fins al 10 de maig de 2025

Del 1 al 10 de cada mes fins al 10 de juliol de 2025
Del 1 al 10 de cada mes fins al 10 de octubre de 2025
 
GRAUS / MÀSTERS DEFENSA CURS 23/24 - Q1 Data màxima 31 de gener de 2024
CURS 23/24 – Q1 AMB TAXA ADDICIONAL Data màxima el 31 de maig de 2024
CURS 23/24 – Q2 Data màxima el 31 de juliol de 2024
CURS 23/24 – Q2 AMB TAXA ADDICIONAL S’establirà una setmana de defensa a finals d’octubre (data màxima: 31 d’octubre de 2024)
CURS 24/25 – Q1 Data màxima: 31 de gener de 2025
CURS 24/25 – Q1 AMB TAXA ADDICIONAL Data màxima: 31 de maig de 2025
CURS 24/25 – Q2 Data màxima: 31 de juliol de 2025
CURS 24/25 – Q2 AMB TAXA ADDICIONAL S’establirà una setmana de defensa a finals d’octubre (data màxima: 31 d’octubre de 2025)
 

Avaluació

ESTUDIS TRÀMIT QUADRIMESTRE / PROCEDIMENT DATES SOL·LICITUD
GRAUS RENÚNCIA A L’AVALUACIÓ CURRICULAR Q2 (PRIMAVERA) Curs 2023/2024 Fins al 1 de juliol de 2024
Q1 (TARDOR) Curs 2024/2025 Fins al 31 de gener de 2025
Q2 (PRIMAVERA) Curs 2024/2025 Fins al 2 de juliol de 2025
GRAUS / MÀSTERS

INSTÀNCIES A LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ

Q2 (PRIMAVERA) Curs 2023/2024 Fins al 1 de juliol de 2024
Q1 (TARDOR) Curs 2024/2025 Fins al 31 de gener de 2025
Q2 (PRIMAVERA) Curs 2024/2025 Fins al 2 de juliol de 2025
    Q2 (PRIMAVERA) Curs 2023/2024 4 de juliol de 2024
GRAUS COMISSIÓ D'AVALUACIÓ Q1 (TARDOR) Curs 2024/2025 data pendent de determinar
    Q2 (PRIMAVERA) Curs 2024/2025 data pendent de determinar

Permanència

ESTUDIS TRÀMIT QUADRIMESTRE / PROCEDIMENT DATES SOL·LICITUD
GRAUS / MÀSTERS NO APTES 1r. ANY/ FI – SOL·LICITUD CONTINUÏTAT D’ESTUDIS    
Q1 (TARDOR) Curs 2024/2025 Fins al 15 de febrer de 2025
Q2 (PRIMAVERA) Curs 2024/2025 Fins al 15 de juliol de 2025

Mobilitat

ESTUDIS TRÀMIT QUADRIMESTRE / PROCEDIMENT DATES SOL·LICITUD
GRAUS / MÀSTERS INTERNACIONAL
  Q1 i Q2 Curs 2024/25

Sol.licituds fins al 4 de març de 2024

Assignació de places el 8 de març de 2024

Acceptació de places per l'estudiantat del 9 al 15 de març de 2024

     
NACIONAL
  Q1 i Q2  Curs 2024/2025 Del 19 de febrer al 4 de març de 2024
     

Professionals

ESTUDIS TRÀMIT QUADRIMESTRE / PROCEDIMENT DATES SOL·LICITUD
TITULATS GNTM/GTM PROVES IDONEÏTAT ANY 2024 CONSULTAR WEB

Altres tràmits

ESTUDIS TRÀMIT QUADRIMESTRE / PROCEDIMENT DATES SOL·LICITUD
CERTIFICATS ACADÈMICS GRAU/MÀSTER Durant tot el període lectiu NO ES PODRÀ DEMANAR EN ELS PERÍODES OFICIALS DE MATRÍCULA
CERTIFICATS D’ESPECIALITAT GRAU/MÀSTER Durant tot el període lectiu NO ES PODRÀ DEMANAR EN ELS PERÍODES OFICIALS DE MATRÍCULA
CURSOS D’ESPECIALITAT GRAU Es convoquen diferents edicions al llarg del curs NO ES PODRÀ DEMANAR EN ELS PERÍODES OFICIALS DE MATRÍCULA
LLIBRE D’ALUMNE REQUISITS: tenir superats 144 ECTS entre els quals han d'haver-hi aprovades totes les assignatures amb competències STCW i haver matriculat un mínim de 180 ECTS. Durant tot el període lectiu NO ES PODRÀ DEMANAR EN ELS PERÍODES OFICIALS DE MATRÍCULA
SOL·LICITUD TÍTOL UNIVERSITARI GRAU/MÀSTER Durant tot el període lectiu NO ES PODRÀ DEMANAR EN ELS PERÍODES OFICIALS DE MATRÍCULA

 

Go to top