Calendari tràmits administratius

Tràmit Període Data
Certificació Acadèmica Personal Durant tot el període lectiu No es podrà demanar en les dates de matrícula
Convalidacions/Reconeixements Període 1r quadrimestre Sol·licituds de l' 1 de juliol al 6 de setembre de 2019
Període 2n quadrimestre
Sol·licituds del 2 de desembre de 2019 al 17 de gener de 2020
 

Preinscripció Proposta i Tema TFG/TFM

 

Durant tot el període lectiu

La inscripció es pot presentar durant tot el curs. Com a norma general, la preinscripció s'ha de fer el quadrimestre en el qual es vol matricular el TFG/TFM.

Dies lectures TFG/TFM

Proposta de Tribunal per la lectura del TFG/TFM: de l'1 al 10 de cada mes

Període 1er quadrimestre

19/20-1 Graus: Del 25 del mes en que s'ha depositat fins al 15 del mes següent, amb excepció de Projectes amb període adicional de lectura. Imprescindible tenir superat el curs de Writting Skills

Veure normativa de TFG/TFM

Període 2n quadrimestre

19/20-2 Graus: Del 25 del mes en que s'ha depositat fins al 15 del mes següent, amb excepció de Projectes amb període adicional de lectura. Imprescindible tenir superat el curs de Writting Skills

Veure normativa de TFG/TFM

Matricula TFG/TFM-Curs 2019/20 Període 1r quadrimestre

del 23 de juliol al 18 d'octubre de 2019 (per a poder matricular el TFG previament ha d'estar preinscrit)

(matrícula presencial a secretaria de 12 a 14 hores)

Ampliació de termini del 2Q del curs 18/19: pagant una taxa de 90 euros es pot ampliar el termini. Les dates màximes són:

Dipòsit: de l'1 al 10 d'octubre

Lectura: del 25 al 31 d'octubre

Període 2n quadrimestre

del 10 de febrer al 20 de març de 2020 (per a poder matricular el TFG previament ha d'estar preinscrit)

(matrícula presencial a secretaria de 12 a 14 hores)

Ampliació de termini del 1Q: pagant una taxa de 90 euros es pot ampliar el termini. Les dates màximes són:

Dipòsit: de l'1 al 10 de maig

Lectura: del 25 al 29 de maig

Doble titulació GTM-GESTN Període 1r quadrimestre

Sol·licituds curs 2019/20-1: del 1 al 8 de juliol de 2019

Resolució: 29 de juliol de 2019

Matrícula: 5 i 6 de setembre de 2019

 

Període 2n quadrimestre

Sol·licituds curs 2019/20-2: del 20 al 27 de gener de 2020

Resolució: 5 de febrer de 2020

Matrícula: 6 i 7 de febrer de 2020

Matrícula extraordinària Pràctiques en Vaixell (Graus)

 

Període 1r quadrimestre Data límit 8 de novembre 2019
Període 2n quadrimestre Data límit 15 de maig de 2020 (els estudiants amb BECA han de consultar el termini a la secretaria donat que depend de l'AGAUR la data final per poder modificar la matrícula)

Matrícula dels Estudis Graus/Master

Període 1r quadrimestre

Estudiants de nou accés: PRESENCIAL (consultar web)

 

 

GNTM/GTM: 19 de juliol de 2019

GESTN/DT/MASTERS: 22 de juliol de 2019

Dies de matrícula dels nous estudiants de Màsters: (Matrícula PRESENCIAL a la Facultat al Servei d'Atenció a l'Usuari per a la primera matrícula):

Matrícula en el màster 9 al 13  de Setembre de 2019
Matrícula extraordinària setembre 17 i 20 de Setembre de 2019
Inici de curs Q1

Master presencial: 12 de setembre de 2019

Masters semipresencials: 30 de Setembre de 2019

Període 2n quadrimestre

GNTM/GTM: 6 de febrer de 2020

GESTN/DT/MASTERS: 7 de febrer de 2020

Matrícula extraordinària febrer (imprescindible instància prèvia amb resposta favorable)

17  de Febrer de 2020
Inici de curs Q2 10  de Febrer de 2020
Sol·licitud del Títol Universitari Durant tot el període lectiu No es podrà demanar en els períodes oficials de matrícula
Trasllat expedients a GRAUS FNB (sense preinscripció)

OFERTA DE PLACES TARDOR

Curs 2019/20-1:

Grau en Nàutica:

Grau en T. Marines:

Grau en Eng.Sistemes:

Sol.licituds: 17 de juny al 5 de juliol 2019

Resolució: 29 de juliol 2019

Matrícula: 5 i 6 de setembre 2019

OFERTA DE PLACES PRIMAVERA (s'assignaran les places en funció de les vancants del quatrimestre anterior)

Curs 2019/20-2:

Grau en Nàutica i T. M:

Grau en T. Marines:

Grau en Eng.Sistemes i   T.N:

Sol.licitud: del 16 de desembre de 2019 al 13 de gener de 2020

Resolució: 31 de gener de 2020

Matrícula: 6 i 7 de febrer de 2020 (segons titulació)

Modificació de matrícula (mitjançant una instància via e-secretaria)
Qualsevol modificació de matrícula que no sigui per causes del Centre, tindrà una taxa addicional.
Període 1r quadrimestre

Variacions de matrícula GRAUS:

Sol.licitud: del 22 de juliol al 13 de setembre de 2019
Resolució: al llarg del període
Matrícula: presencial del 16 al 20 de setembre de 2019

Horari: de 12:00 a 14:00

Variacions de matrícula MÀSTERS:

Sol.licitud: del 22 de juliol al 23 de setembre
Resolució: al llarg del període
Matrícula: presencial 25 i 26 de setembre de 2019

Modificacions de matrícula GRAUS i MÀSTERS: s'aplica una taxa de 27,27 euros de modificació i no comporta devolució de preus públics

Sol.licitud: del 25 de setembre al 31 d'octubre de 2019
Resolució: al llarg del període
Matrícula: s'informarà a la instància

Període 2n quadrimestre

Variacions de matrícula GRAUS i MÀSTERS:

Sol.licitud: del 10 al 17 de febrer de 2020
Resolució: al llarg del període
Matrícula: s'informarà a la instància

Modificacions de matrícula GRAUS i MÀSTERS: s'aplica una taxa de 27,27 euros de modificació i no comporta devolució de preus públics

Sol.licitud: 24 de febrer al 31 de març de 2020
Resolució:  al llarg del període
Matrícula: s'informarà a la instància

Renúncia Avaluació Curricular
Període 1r quadrimestre 2018/19-2 Sol.licituds: del 1 al 5 de juliol de 2019
Període 2n quadrimestre 2019/20-1 Sol.licituds: del 27 al 31 de gener de 2020

Adaptacions a Graus i Màsters:

Criteris per l' Adaptació a Graus

Criteris per l' Adaptació a Master

taula a Master Nautica

taula a Master Marina

Període 1r quadrimestre

(Graus i Màsters)

Sol.licituds: 1 al 5 de juliol 2019
Matrícula: 25 i 26 de juliol 2019

Període 2n quadrimestre

(Graus i Màsters)

Sol.licitud: 20 al 27 de gener de 2020
Matrícula: 7 ó 8 de febrer de 2019 (segons titulació)
Sol.licitud de continuïtat d’estudis (no aptes)
Període 1r quadrimestre

Curs 2018/19-2: del 10 al 19 de juliol de 2019

Període 2n quadrimestre

Curs 2019/20-1: 31 de gener de 2020

Període 1r quadrimestre

Curs 2019/20-2: del 8 al 20 de juliol de 2020

Beca general AGAUR / MEC Curs 2019/2020 Informació (aquí)
Beca equitat AGAUR Curs 2019/2020 Informació (aquí)

Mobilitat Internacional

LLP-Erasmus / SMILE

Curs 2019/20120 (mobilitats a realitzar el curs següent)

 

Matrícula mobilitat 1r Q 2019-20: 22 de juliol al 30 de setembre de 2019
Matrícula mobilitat 2n Q 2019-20: 19 de febrer al 31 de març de 2020

Reunió informativa mobilitat curs 2020/21: pendent
Sol.licitud places 2020/21: pendent
Concessió places 2020/21: pendent

ACCEPTACIÓ candidatures: pendent

Mobilitat Nacional

SICUE (link OFERTA FNB)

Curs 2018/19 (mobilitats a realitzar el curs següent)

 

Periode de sol.licitud: del 13 de febrer al 13 de març de 2019
Requisits per demanar una plaça
Documentació a presentar
Lloc presentació documentació: Servei de Gestió Acadèmica
EXAMENS PROFESSIONALS DE PILOTS I OFICIALS DE 2a CLASSE DE LA M.M. Curs 2019/20-ACTUALITZAR REGULARMENT

(pendent determinar) Oficials de 2a. classe de la marina mercant

27/06/2019 Pilots de 2a. classe de la marina mercant

Go to top