Actualització Avançat en Lluita Contra Incendis

Pròximes edicions:

  • 17 de maig de 2024
    7 de juny de 2024
    12 de juliol de 2024

Preu: 293€ (Act. Completa) - 185€ (Act. Reduïda)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari rebrà una resposta automàtica. Ens tornarem a posar en contacte, més endavant, per fer-li arribat tota la informació necessària per al procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s’arriba a un mínim d'alumnes) 

 

Requisits: 

Disposar del certificat caducat del curs complet. En cas d'haver fet el curs complet en un altre país serà necessari tornar a realitzar-lo a Espanya.

Per realitzar l'Actualització Reduïda haurà d'acreditar almenys 3 mesos d'experiència a bord de vaixells mercants o de pesca més grans de 24 m, en els darrers 5 anys (presentar annexos II i IV). Indiqueu al formulari d'inscripció "Reduïda", a la casella, a continuació de la titulació professional.

Modalitat d'impartició: Pràctic (camp de foc)

Hores del curs: 8 hores

Horari: Curs intensiu en horari de matí i tarda

Objectiu: Les normes de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i les responsabilitats en els àmbits indicats en la Secció A-VI/3.5 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW, i el seu codi en la versió esmenada, així com les prescripcions detallades en el curs model OMI, de manera que els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint pel que fa a material i equipament amb les Resolucions i Directrius de l'OMI, que van servir per a la seva homologació.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Actualització Avançat en Lluita Contra Incendis

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmarà via mail a l’interessat tant bon punt s’arribi al mínim d’alumnes per dur-lo a terme. Recomanem no reservar vols ni hotels abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Si l’alumne finalment no pogués realitzar el curs per motius laborals, es retornarà el 100% de l'import de la matrícula. Cal sol·licitar la devolució abans de l’inici del curs enviant un mail (aula.professional@fnb.upc.edu) indicant número de compte i titular on vol rebre el reingrés de l’import de la matrícula. Així mateix, serà imprescindible adjuntar documentació que acrediti la impossibilitat de realitzar el curs per motius laborals.

Els alumnes que no compleixin amb els requisits indicats en l’anterior paràgraf no tindran dret a devolució. De tota manera, podran realitzar el curs més endavant, o bé, podran aportar un amic com a substitut del sol·licitant original. 

Per causes de força major, Aula Professional FNB es reserva el dret a cancel·lar o modificar les dates d'un curs abans del seu inici. En aquest cas, es farà càrrec de la devolució de la matrícula i assumirà els costos de bitllets de tren/avió o les reserves d'allotjament.

Go to top