Curs ECDIS - Cartes Electròniques

Curso ECDIS - Cartas Electrónicas, Aula Profesional FNB.

Próximas ediciones 2019:

  • Del 16 al 20 de setembre

  • Del 25 al 29 de novembre

Precio:  780 €

 Formulario de inscripción

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) Grup: màxim 6 alumnes

Requisitos:  Tener vigente el certificado de:  RADAR DE PUNTEO AUTOMÁTICO (ARPA).

Modalidad de impartición:  Presencial con simuladores.

Horas del curso: 40 horas.

Horario:  Curso intensivo de mañanas y tardes.

Objetivo:  La FNB-UPC, una vez establecida a nivel internacional la obligatoriedad en la formación relativa al uso de sistemas ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), pactada por el Convenio Internacional STCW 95, inicia los cursos relacionadas con el equipo ECDIS .

Los cursos ECDIS ajusta al programa "Curso Modelo de Adiestramient al USO Operativo del ECDIS" (Curso Modelo 1:27 de IMO). El Objetivo principal de este curso se Garantizar el uso Operativu apropiado del ECDIS en términos de Comprensión y apreciación sobre Capacidad y limitaciones.

Acreditación:  Certificado expedido por el centro docente de haber superado satisfactoriamente el curso de:  ECDIS - Cartas Electrónicas.

 

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmarà via mail a l’interessat tant bon punt s’arribi al mínim d’alumnes per dur-lo a terme. Recomanem no reservar vols ni hotels abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Si l’alumne finalment no pogués realitzar el curs per motius laborals, es retornarà el 100% de l'import de la matrícula. Cal sol·licitar la devolució abans de l’inici del curs enviant un mail (aula.professional@fnb.upc.edu) indicant número de compte i titular on vol rebre el reingrés de l’import de la matrícula. Així mateix, serà imprescindible adjuntar documentació que acrediti la impossibilitat de realitzar el curs per motius laborals.

Els alumnes que no compleixin amb els requisits indicats en l’anterior paràgraf no tindran dret a devolució. De tota manera, podran realitzar el curs més endavant, o bé, podran aportar un amic com a substitut del sol·licitant original. 

Per causes de força major, Aula Professional FNB es reserva el dret a cancel·lar o modificar les dates d'un curs abans del seu inici. En aquest cas, es farà càrrec de la devolució de la matrícula i assumirà els costos de bitllets de tren/avió o les reserves d'allotjament.

Go to top