Curs ECDIS - Cartes Electròniques

Curso ECDIS - Cartas Electrónicas, Aula Profesional FNB.

Properes edicions:

  • Del 27 al 31 de maig de 2024
    Del 15 al 19 de juliol de 2024

Preu: 795 €

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari rebrà una resposta automàtica. Ens tornarem a posar en contacte, més endavant, per fer-li arribat tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d'alumnes) 

Grups reduïts, màxim de 6 alumnes.

 

Requisits: Tenir vigent el certificat de: RADAR DE PUNTEIG AUTOMÀTIC (ARPA)

Modalitat d’impartició: Presencial amb simuladors.

Duració del curs: 40 hores.

Horari: Curs intensiu de matins i tardes.

Objectiu: La FNB-UPC, un cop establida en l'àmbit internacional l'obligatorietat en la formació relativa a l'ús de sistemes ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), pactada pel Conveni Internacional STCW 95, inicia els cursos relacionats amb l’equip ECIDS.

El curs ECDIS s’ajusta al programa “Curs model d’ensenyança en l’ús operatiu de l'ECDIS” (curs model 1:27 d'IMO). L’objectiu principal d’aquest curs és garantir l’ús operatiu apropiat de l’ECDIS en termes de comprensió i apreciació de sobre capacitats i limitacions.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent, superant satisfactòriament el curs de: ECDIS- Cartes Electròniques.

 

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmarà via mail a l’interessat tant bon punt s’arribi al mínim d’alumnes per dur-lo a terme. Recomanem no reservar vols ni hotels abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Si l’alumne finalment no pogués realitzar el curs per motius laborals, es retornarà el 100% de l'import de la matrícula. Cal sol·licitar la devolució abans de l’inici del curs enviant un mail (aula.professional@fnb.upc.edu) indicant número de compte i titular on vol rebre el reingrés de l’import de la matrícula. Així mateix, serà imprescindible adjuntar documentació que acrediti la impossibilitat de realitzar el curs per motius laborals.

Els alumnes que no compleixin amb els requisits indicats en l’anterior paràgraf no tindran dret a devolució. De tota manera, podran realitzar el curs més endavant, o bé, podran aportar un amic com a substitut del sol·licitant original. 

Per causes de força major, Aula Professional FNB es reserva el dret a cancel·lar o modificar les dates d'un curs abans del seu inici. En aquest cas, es farà càrrec de la devolució de la matrícula i assumirà els costos de bitllets de tren/avió o les reserves d'allotjament.

Go to top