Curs ECDIS - Cartes Electròniques

Curso ECDIS - Cartas Electrónicas, Aula Profesional FNB.

Próximas ediciones 2018: 

  • Del 25 al 29 de juny
  • Del 26 al 30 de novembre

Precio:  780 €

 Formulario de inscripción

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) Grup: màxim 6 alumnes

Requisitos:  Tener vigente el certificado de:  RADAR DE PUNTEO AUTOMÁTICO (ARPA).

Modalidad de impartición:  Presencial con simuladores.

Horas del curso: 

Horario:  Curso intensivo de mañanas y tardes.

Acreditación:  Certificado expedido por el centro docente de haber superado satisfactoriamente el curso de:  ECDIS - Cartas Electrónicas.

Objetivo:  La FNB-UPC, una vez establecida a nivel internacional la obligatoriedad en la formación relativa al uso de sistemas ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), pactada por el Convenio Internacional STCW 95, inicia los cursos relacionadas con el equipo ECDIS .

Los cursos ECDIS ajusta al programa "Curso Modelo de Adiestramient al USO Operativo del ECDIS" (Curso Modelo 1:27 de IMO). El Objetivo principal de este curso se Garantizar el uso Operativu apropiado del ECDIS en términos de Comprensión y apreciación sobre Capacidad y limitaciones.

 

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmaran via correu electrònic, i en el cas de cursos amb un nombre reduït d'alumnes, podrà tenir lloc la setmana abans de la data d'inici. L'Aula Professional FNB es reserva el dret de cancel·lar o retardar el curs amb una setmana d'antelació a la seva realització, en aquest cas es farà càrrec de la devolució de la quota de inscripició, però no assumirà costos de vols, allotjament o qualsevol altre tipus . Recomanem que no reservin vols i hotel abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

El reemborsament total de la quota d'inscripció del curs es farà per reserves cancel·lades vuit setmanes abans del començament del curs. Les reserves cancel·lades amb posterioritat incorreran en una taxa de cancel·lació que serà, depenent del cas:
Amb 2 setmanes o menys abans de començar el curs: el 100% de la tarifa del curs.
Entre 2 i 4 setmanes abans de començar el curs: el 50% de la tarifa del curs.
Entre 4 i 8 setmanes abans de començar el curs 25% de la tarifa del curs.

Estem sempre disposats a considerar a un col·lega com un substitut del sol·licitant original. La cancel·lació i l'ajornament s'han de fer sempre per escrit.

Go to top