Curs ECDIS - Cartes Electròniques

Curs ECDIS - Cartes Electròniques, Aula Professional FNB.

Objectiu: La FNB-UPC, una vegada establerta a nivell internacional la obligatorietat en la formació relativa al ús de sistemes ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), pactada per el Conveni internacional STCW 95, inicia els cursos relacionades amb l'equip ECDIS.

Els cursos ECDIS s'ajusta al programa "Curs Model d'Adiestramient a l'ÚS OperatiU del ECDIS" (Curs Model 1:27 de IMO). L'Objetiu principal d'aquest curs es garantieix lús Operativu apropiat del ECDIS en termes de Comprensió y apreciació  sobre Capacitat i limitacions.

Requisits: Tenir vigent el certificat de: RADAR DE PUNTEIG AUTOMÀTIC (ARPA).

Modalitat d'impartició: Presencial amb simuladors.

Hores del curso: 

Horari: Curs intensiu de matins i tardes.

Acreditación: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: ECDIS - Cartes Electròniques.

Properes edicions 2018: 

  • Del 5 al 9 de febrer

Preu: 780€

 

Data límit d'inscripció:  Una setmana abans de l'inici del curs. Grups reduïts. Màxim  6 alumnes. Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba al mínim d'alumnes.

Reserva la teva plaça omplint el formulari d'inscripció on-line.

 Formulari d'inscripció

 

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmaran via correu electrònic, i en el cas de cursos amb un nombre reduït d'alumnes, podrà tenir lloc la setmana abans de la data d'inici. L'Aula Professional FNB es reserva el dret de cancel·lar o retardar el curs amb una setmana d'antelació a la seva realització, en aquest cas es farà càrrec de la devolució de la quota de inscripició, però no assumirà costos de vols, allotjament o qualsevol altre tipus . Recomanem que no reservin vols i hotel abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

El reemborsament total de la quota d'inscripció del curs es farà per reserves cancel·lades vuit setmanes abans del començament del curs. Les reserves cancel·lades amb posterioritat incorreran en una taxa de cancel·lació que serà, depenent del cas:
Amb 2 setmanes o menys abans de començar el curs: el 100% de la tarifa del curs.
Entre 2 i 4 setmanes abans de començar el curs: el 50% de la tarifa del curs.
Entre 4 i 8 setmanes abans de començar el curs 25% de la tarifa del curs.

Estem sempre disposats a considerar a un col·lega com un substitut del sol·licitant original. La cancel·lació i l'ajornament s'han de fer sempre per escrit.

Go to top