Curs Ampliació per obtenir l'Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS)

Curs d'Ampliació Operador General de Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima GMDSS, Aula Professional FNB.

Properes edicions 2019:

  • Del 8 al 19 de juliol
  • Del 30 de setembre al 11 d' octubre

Preu: 890 € 800 €  (PREU PROMOCIONAL 10% DE DESCOMPTE)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) Grup: màxim 6 alumnes

Objetiu: Aquest curs permet realitzar tasques del servei de radiocomunicacions dels vaixells amparats pel SMSSM per a totes les zones marítimes (A1, A2, A3 i A4).

Modalitat d'impartició: Presencial amb simuladors.

Hores del curs: 80 hores.

Horari: Curs intensiu de matins i tardes, de dilluns a divendres de 9:30h a 13:00h i de 14:30h a 19:00h2 setmanes. (De Dilluns a Divendres)

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Ampliació per a la obtenció de Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS).

Atribucions profesionals: Certificat Obligatori per a Cpaitans i oficial encarregats de la guardia de navegació de bucs civils acollits al Sistema Mundial de Socor i Seguretat Marítima a qualsevol Zona de navegació, exceptuant en bucs que només, realitzes navegacions a la zona 1, a les cual s'exigeix tindré en possessió del certifical de Operador restringuit del SMSSM com a mínim.

Informació adicional: Les persones que tinguin en possessió del certficat d'operador restringuit del SMSSM podràn realitzar un curs d'adaptació de 80 hores (30 teòriques i 50 pràctiques).

Requisits: Disposar del certificat del curs GMDSS Restringit.

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmarà via mail a l’interessat tant bon punt s’arribi al mínim d’alumnes per dur-lo a terme. Recomanem no reservar vols ni hotels abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Si l’alumne finalment no pogués realitzar el curs per motius laborals, es retornarà el 100% de l'import de la matrícula. Cal sol·licitar la devolució abans de l’inici del curs enviant un mail (aula.professional@fnb.upc.edu) indicant número de compte i titular on vol rebre el reingrés de l’import de la matrícula. Així mateix, serà imprescindible adjuntar documentació que acrediti la impossibilitat de realitzar el curs per motius laborals.

Els alumnes que no compleixin amb els requisits indicats en l’anterior paràgraf no tindran dret a devolució. De tota manera, podran realitzar el curs més endavant, o bé, podran aportar un amic com a substitut del sol·licitant original. 

Per causes de força major, Aula Professional FNB es reserva el dret a cancel·lar o modificar les dates d'un curs abans del seu inici. En aquest cas, es farà càrrec de la devolució de la matrícula i assumirà els costos de bitllets de tren/avió o les reserves d'allotjament.

Go to top