Curs Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids)

Curs d'Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids), Aula Professional FNB.

Properes edicions 2019:

  • Del 28 al 31 de maig
  • Del 22 al 25 de juliol
  • Del 28 al 31 d'octubre

Preu: 390 € 351 € (PREU PROMOCIONAL 10% DE DESCOMPTE)

 Formulari d'inscripció

 
Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) 
 

Requisits de l'alumne: És necessari saber nedar i / o tenir la capacitat de mantenir-se flotant. També és necessari tenir el certficat del curs Formació Bàsica en Seguretat - STCW.

Modalitat: Teòric-pràctic

Hores del curs: 24 hores. 12 hores teòriques i 12 hores pràctiques.

Horari: Curs intensiu en horari de matì i tarda.

Objectiu: Es requerirà la possessió del certificat de "Embarcacions de Supervivència y Bots de Rescat (No Ràpids)" als capitans y oficials de pont y màquines dels vaixells de passatge, vaixells mercants d'arqueig brut superior a 75 GT i pesquers d'eslora superior a 20 m, així com a mariners de pont i màquines de vaixells mercants que tinguin assignades tasques de maneig d'embarcacions de supervivència i bots de rescat (no ràpids).

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent un cop superat satisfactòriament el curs de: Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids).

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmarà via mail a l’interessat tant bon punt s’arribi al mínim d’alumnes per dur-lo a terme. Recomanem no reservar vols ni hotels abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Si l’alumne finalment no pogués realitzar el curs per motius laborals, es retornarà el 100% de l'import de la matrícula. Cal sol·licitar la devolució abans de l’inici del curs enviant un mail (aula.professional@fnb.upc.edu) indicant número de compte i titular on vol rebre el reingrés de l’import de la matrícula. Així mateix, serà imprescindible adjuntar documentació que acrediti la impossibilitat de realitzar el curs per motius laborals.

Els alumnes que no compleixin amb els requisits indicats en l’anterior paràgraf no tindran dret a devolució. De tota manera, podran realitzar el curs més endavant, o bé, podran aportar un amic com a substitut del sol·licitant original. 

Per causes de força major, Aula Professional FNB es reserva el dret a cancel·lar o modificar les dates d'un curs abans del seu inici. En aquest cas, es farà càrrec de la devolució de la matrícula i assumirà els costos de bitllets de tren/avió o les reserves d'allotjament.

Go to top