Curs Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids)

Curs d'Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids), Aula Professional FNB.

Properes edicions 2018:

  • Pendent de programació

Preu: 390 €

 Formulari d'inscripció

 
Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) 
 

Requisits de l'alumne: És necessari saber nedar i / o tenir la capacitat de mantenir-se flotant.

Modalitat: Teòric-pràctic

Hores del curs: 24 hores. 12 hores teòriques i 12 hores pràctiques.

Horari: Curs intensiu en horari de matì i tarda.

Objectiu: Es requerirà la possessió del certificat de "Embarcacions de Supervivència y Bots de Rescat (No Ràpids)" als capitans y oficials de pont y màquines dels vaixells de passatge, vaixells mercants d'arqueig brut superior a 75 GT i pesquers d'eslora superior a 20 m, així com a mariners de pont i màquines de vaixells mercants que tinguin assignades tasques de maneig d'embarcacions de supervivència i bots de rescat (no ràpids).

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent un cop superat satisfactòriament el curs de: Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids).

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmaran via correu electrònic, i en el cas de cursos amb un nombre reduït d'alumnes, podrà tenir lloc la setmana abans de la data d'inici. L'Aula Professional FNB es reserva el dret de cancel·lar o retardar el curs amb una setmana d'antelació a la seva realització, en aquest cas es farà càrrec de la devolució de la quota de inscripició, però no assumirà costos de vols, allotjament o qualsevol altre tipus . Recomanem que no reservin vols i hotel abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

El reemborsament total de la quota d'inscripció del curs es farà per reserves cancel·lades vuit setmanes abans del començament del curs. Les reserves cancel·lades amb posterioritat incorreran en una taxa de cancel·lació que serà, depenent del cas:
Amb 2 setmanes o menys abans de començar el curs: el 100% de la tarifa del curs.
Entre 2 i 4 setmanes abans de començar el curs: el 50% de la tarifa del curs.
Entre 4 i 8 setmanes abans de començar el curs 25% de la tarifa del curs.

Estem sempre disposats a considerar a un col·lega com un substitut del sol·licitant original. La cancel·lació i l'ajornament s'han de fer sempre per escrit.

Go to top